Home

Werkwoorden met dt

De dt-regels vormen een verzameling regels voor de spelling van werkwoorden, die bepalen of een werkwoordsvorm op een d of een t eindigt.. Tegenwoordige tijd [] Standaard altijd stam + t [] De tegenwoordige tijd beschrijft handelingen of toestanden waar op dit moment sprake van is. Voor het bepalen of een woord op een d of een t moet eindigen, is de tegenwoordige tijd het meest eenvoudig te. Nederlands/Werkwoorden/Regeltjes voor dt. Zie ook de Smurfenregel. De regels . Bij de vervoeging van werkwoorden wordt in de tegenwoordige tijd voor de eerste persoon enkelvoud (ik) de stam gebruikt. Bij de tweede en derde persoon enkelvoud in principe de stam met een t erachter

Hieronder staan meer voorbeelden met de tegenwoordige tijd. hele werkwoord: maken. stam (hele werkwoord zonder -en): mak ⇒ maak; ik-vorm (geen t toevoegen): ik maak lasagne; morgen maak ik lasagne; jij/je ná persoonsvorm (geen t toevoegen): maak jij/je lasagne? jij/je vóór persoonsvorm (stam + t): jij/je maakt goede lasagn d / dt / t. Er is een eenvoudig trucje om te achterhalen of u in de tegenwoordige tijd - d of - dt moet schrijven: vergelijk het werkwoord waarover u twijfelt met een werkwoord waarvan de stam niet op een - d eindigt - bijvoorbeeld lopen - en spel het op dezelfde manier. ik word, zoals ik loop. je/jij vindt, zoals je/jij loopt Een dt-fout is de ergste fout die je kunt maken, vinden veel mensen.Zij ergeren zich wild aan *Later wordt ik dolfijnentrainer en *Hopelijk gebeurd dit niet opnieuw. Deze fout komt veel voor, terwijl het echt niet moeilijk is om te weten wanneer je een -d, een -t of een -dt schrijft. Je hoeft jezelf maar een paar vragen te stellen om dt-twijfel op te lossen Het is namelijk vaak niet te horen of je het met een t, een d of dt schrijft. De regel is eigenlijk heel simpel: bij jij/hij/zij/u en het eindigen zwakke werkwoorden altijd op een t. De t wordt dan aan het eind van de stam (de ik-vorm) geplaatst. Het hangt af van de stam (of ik-vorm) of voor die t ook nog een d komt

dt-fout met ik in de tegenwoordige tijd: Ik vindt: Ik vind: dt-fout met hij/zij/het in de tegenwoordige tijd: Hij word: Hij wordt: dt-fout met jij in de tegenwoordige tijd: Jij beantwoord: Jij beantwoordt: dt-fout in vragen: Vindt jij? Vind jij? dt-fout in voltooid deelwoord: Zij heeft voltooidt: Zij heeft voltooi

Nederlands/Grammatica/Werkwoorden/Regeltjes voor dt

Nederlands/Werkwoorden/Regeltjes voor dt - Wikibook

 1. Juichde of juichte? Elke dag 20 zinnen op 3 niveaus met meerkeuzeantwoorden om de werkwoordspelling te oefenen. Bij een fout antwoord krijg je feedback
 2. Test hier uw grammaticale kennis als het gaat om werkwoorden die eindigen op d, t of dt. Deze test bestaat uit 1 oefening. Start de test. 1. D, t of dt? Klik op het juiste antwoord. 1. Re het milieu! 2. Onze piano wordt morgen gestem. 3. Mijn oma bi iedere dag drie keer. 4. Hou jij ook zo van pepernoten? 5
 3. Heel veel kinderen worstelen bij werkwoordspelling met de vraag: bij een werkwoord waarvan de ik-vorm eindigt op een d, wanneer schrijf ik dan aan het eind een d en wanneer dt? Is het dus hij vind of vindt? Niets om je voor te schamen! Deze vraag gaat altijd over het werkwoord dat de persoonsvorm is, over een enkelvoudig onderwerp en over de tegenwoordig tijd
 4. De onregelmatige werkwoorden worden niet vervoegd volgens een bepaalde regel. Deze werkwoorden gedragen zich dus 'onregelmatig' of sterk. De juiste spelling van het werkwoord leert men door de dagelijkse omgang met de Nederlandse taal of door studie. Voorbeeld: het voltooid deelwoord van lopen is gelopen, niet geloopt
 5. Wanneer schrijf je een werkwoord met een d en wanneer met dt? Een handig trucje voor als je het niet meer weet: vervang het werkwoord door lopen! Met dit liedje van De Staat vergeet je nooit meer hoe het moet
 6. 14.Voortdurend wroe e het varken met zijn snuit in de modder. 15.Je hebt nog niet verklaar, hoe het komt, dat je zo laat bent. 16.Jij veronderstel altijd, dat we je voor de gek houden. 17.Het bevrees e ons, dat je zo laat kwam. 18.Als er een helikopter lan, blijven veel mensen staan kijken. 19.Het had weinig gescheel, of we waren verdwaal

D, t of dt (werkwoordspelling) Onze Taa

Werkwoordspelling verbeteren? Vlekkeloos Nederlands voor iedereen is een handig naslagwerk en zelfstudieboek voor wie zijn kennis van het Nederlands wil testen en uitbreiden.. Dit boek bevat naast alle belangrijke spelling-, stijl- en interpunctieregels een volledig overzicht van de Nederlandse grammatica Hoe vervoeg je werkwoorden in de tegenwoordige tijd? Een korte uitleg over de dt-regels voor de tegenwoordige tijd. Zie ook het advies D, t of dt elders op deze website Een dt-fout is een spelfout die optreedt op het einde van vervoegde Nederlandse werkwoorden.De fout wordt veroorzaakt doordat aan het woordeinde d, t en dt allemaal klinken als [t]. Men weet door controle van talloze dictees en quizzen dat de vaakst voorkomende werkwoordsvorm wordt opgeschreven

Soms wijkt de verleden tijd of het voltooid deelwoord van een werkwoord af van de regelmaat die we zien bij zwakke werkwoorden. We spreken dan van onregelmatige en sterke werkwoorden . Er bestaan onderverdelingen in sterk , onregelmatig en half-onregelmatig , maar wij zetten liever alle niet-regelmatige werkwoorden in één overzicht Bij werkwoorden die beginnen met be-, ge-, ver-, ont-, er-, her- en mis- zet je vaak automatisch een 'd' achter de persoonsvorm terwijl daar een 't' moet staan. d of dt d of t persoonsvorm taaltest voltooid deelwoord werkwoord werkwoorden met be-er-ge-mis-ont-ver-her. Deel dit artikel Taal groep 8 - Werkwoorden. Werkwoorden Tegenwoordige tijd Verleden tijd Voltooid deelwoord Gemengd (tt, vt en vd) Bijzondere werkwoorden Sterke en zwakke werkwoorden Stamregels 1 tot en met 4 gemengd. In de tegenwoordige tijd krijgen werkwoorden die je vervoegt in de tweede en derde persoon enkelvoud altijd een t. Ik loop en hij loopt. En als de stam van het werkwoord eindigt op een d, krijg je dt: ik vind, hij vindt

barbecueën (vervoegen) beloven (vervoegen) briefen (vervoegen) cc'en (vervoegen) d / dt / t. daten (vervoegen) de enige die vindt / vind*. deleten (vervoegen) derde persoon enkelvoud DT-regel: D, T en DT. In 5 minuten de eenvoudigste uitleg over werkwoorden vervoegen! Spelfouten door verkeerd gebruik van de dt-regel zijn zeer algemeen. Dat soort fouten zijn (gelukkig) bij welhaast iedereen geheel te voorkomen. De dt-regel is namelijk helemaal niet moeilijk. In dit artikel wordt in enkele minuten de basis van de dt-regel. Veel mensen vinden een lastig onderwerp: wanneer schrijf je dt, en wanneer d of t? Daar gaat deze tip over. Of nou, niet eigenlijk. Want ik schreef jaren geleden al dat dt helemaal niet bestaat. Loopt en vindt. In trainingen reageren mensen vaak een beetje verbolgen als ik zeg dat dt niet bestaat: er zijn toch werkwoordsvormen met dt aan he

Werkwoorden: wanneer schrijf je een werkwoord met -d en wanneer schrijf je -dt Gepubliceerd op 14 januari, 2013 Een van de meest gemaakte fouten blijft de werkwoordspelling van de werkwoorden waarvan de ik-vorm eindigt op een -d Voeg geen d of t toe: ik word, ik vind, ik wandel, ik fiets Als je twijfelt kun je het beste het woord vervangen door een makkelijker woord. - Word jij al gek van mij? / Fiets jij een heel eind vandaag? --- De dubbele d, dus de dd, gebruik je in de verleden tijd van een regelmatig werkwoord. Dus: Wij branden onze vingers = tegenwoordige tijd Wij brandden onze vingers = verleden tijd De dt-quiz. Deze quiz is een illustratie bij de webpagina Werkwoorden Vervoegen. Vanzelfsprekend is goed kunnen scoren op deze kwis geen substituut voor het leren van de theorie op die pagina. Het is dus de bedoeling dat u eerst de uitleg leest en daarna deze kwis oplost om te zien wat ervan is blijven hangen

d / dt / t - Vlaamse overhei

oefen ook met dit programma tegenwoordige tijd: verleden tijd: voltooid deelwoord: oefening Nu staan dt-fouten bij lezers in de top van ergernissen. Als schrijver wil je natuurlijk niet dat de vorm afleidt van de inhoud. Zorg dus dat je de regels kent en pas ze correct toe. Drie ezelsbruggetjes: De smurfenregel. Je kent ze vast, die blauwe wezentjes met hun witte mutsjes, die allerlei werkwoorden vervangen door 'smurfen' Het probleem met d of dt bestaat alleen bij werkwoorden die eindigen op -den. Het probleem is namelijk dat je bij deze werkwoorden niet hoort dat er na de d nog een t komt. Hij antwoord (fout!) klinkt precies hetzelfde als hij antwoordt (goed). Je hoort de t niet. Bij alle andere werkwoorden hoor je de t wel gewoon. Geen centje pijn dus Dat is de infinitief van het werkwoord zoals we die uitspreken, min de uitgang -en (soms -n). De tweede persoon enkelvoud van de onvoltooid tegenwoordige tijd wordt gevormd door aan de stam een -t toe te voegen. Voorbeelden: U speelt, je krijgt, jij bidt, u wordt

Sommige van deze werkwoorden hebben een stam die eindigt op een t of een d. De leerlingen schrijven de stamtijden van deze werkwoorden op. 7. Korte zinnen (+/- 10) met het werkwoord in het meervoud van de o.t.t. overzetten in de o.v.t.. De gebruikte werkwoorden zijn alle zwak en hebben een stam eindigend op t of d. Voorbeelden Uitleg Om te weten of een werkwoord op D of DT eindigt, zet je gewoon het woord loop ervoor in de plaats. Klinkt loop Uitleg Veel mensen breken zich het hoofd over hoe bepaalde woorden te schrijven, met d of dt, dan is dit de oplossing: Ik loop, hij loopt, dus ik Lees verder... Meer Ezelsbruggetjes voor Nederlands, Vervoegen. Het kofschip. Persoonsvorm en heel werkwoord. Producten. Werkwoordentrainer (pdf) De opstap. Werkwoordentrainer (pdf) Basisboek. Werkwoordentrainer (pdf) Herhalingsboek. Puzzelen met werkwoordspelling. Werkboekje Ajodakt. Leerlijn werkwoordspelling. cd-rom (voor Windows) Werkwoordspelling groep 7-8. Maxi Loco. Basisdoos. Maxi Loco. Voegwerk. Dobbelen met. Werkwoorden vervoegen is één van de moeilijkste dingen van de Nederlandse taal. Het is voor veel mensen een raadsel of achter een werkwoord een d, t of dt moet komen. Voor jou ook, of ken jij inmiddels elke hoek van 't kofschip? Doe de test en kom erachter

Werkwoorden: wanneer schrijf je -d, -t en -dt

 1. regel 11.D De gebiedende wijs wordt uitgedrukt door de stam van het werkwoord. Kom hier. Ga weg. Wees niet bang. Word niet boos. Had dan gezwegen. Wend u tot de conciërge. De meervoudsvorm stam+t komt nog weinig voor. We vinden deze vorm
 2. Welke vorm krijgen werkwoorden achteraan de zin? Staan er twee werkwoorden in een zin? Eén van deze werkwoorden is de persoonsvorm. Is deze persoonsvorm een vorm van 'hebben' of 'zijn'? Dan moet het andere werkwoord een voltooid deelwoordsvorm (participium) krijgen, met -t, -d of -en: Hij heeft/had een nieuwe opdracht bedacht. Hij heeft/had een nieuwe opdracht geregeld. Hij
 3. Wat zoek je? Werkwoorden onregelmatige zwakke sterke met haben met vaste naamval Konjunktiv lijdende vorm Naamvallen Wanneer welke? DER- | EIN-groep bijvoeglijk naamwoord voorzetsels en werkwoorden met naamvallen bijzonderheden Zelfstandig naamwoord hoofdletter of kleine ? der, die of das
 4. Nee, de regel is eigenlijk heel eenvoudig: een voltooid deelwoord eindigt altijd op een d, behalve wanneer de stam van een werkwoord (de stam is het hele werkwoord zonder de laatste twee letters -en) eindigt op een van de medeklinkers van het woord kofschip of fokschaap. Dan eindigt het voltooid deelwoord op een t
 5. Vermijd slordige spelfouten met -d, -t of -dt als je werkwoorden vervoegt in het Nederlands. Met deze app controleer je eenvoudig de complete spelling van elk werkwoord in de Nederlandse taal. Daarnaast leer je aan de hand van 16 unieke iconen wat voor soort werkwoord het is en hoe je de stam en de andere werkwoordsvormen spelt. Bijvoorbeeld met de regel van 't kofschip voor de verleden tijd
 6. Werkwoordspelling: De spelling van deelwoorden, De spelling van de infinitief en Engelse werkwoorden, De persoonsvorm in de tegenwoordige tijd..
Werkwoorden - Virtuele Training

Bij het werkwoord lopen hoor je dit verschil wel, maar bijvoorbeeld bij het werkwoord kneden is dat niet het geval: Jij kneedt het deeg. Kneed jij het deeg? Opdracht: Vul de persoonsvorm in de volgende zinnen correct in. Tip: kijk of je het onderwerp is en of het voor of achter de PV staat. 1. (schrijven) je een brief aan je oma? 2 werkwoordspelling. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n Verleden tijd van onregelmatige werkwoorden (Leidraad 11.5) D / dt (tegenwoordige tijd): u rijd / u rijdt D / t (tegenwoordige tijd): hij beloofd / hij belooft D / t (verleden tijd): hij suiste / hij suisde D / t (voltooid deelwoord): hij is verhuist / hij is verhuisd Gij kwam / kwaamt Zoudt / zou u . Naslagwerke Deze inhoud is intellectueel eigendom van ExtraNederlands. Gebruik door derden is alleen toegestaan ter ondersteuning van (de lessen in) het vak Nederlands in het basis- en voortgezet onderwijs Zinnen waarbij d, t of dt moet worden ingevuld bij werkwoorden in de tegenwoordige tijd of voltooide deelwoorden. Zeven verschillende exemplaren met allemaal telkens vijftien zinnen. Downloadbaar lesmateriaal 04-01-2021 (45

Werkwoorden: een d, een t of dt? Educatie en School: Taa

 1. Heb je in een zin te maken met twee bij elkaar passende werkwoorden, dan is er sprake van een voltooide tijd: één werkwoord staat dan in de tegenwoordige of verleden tijd, het andere werkwoord staat in de voltooide tijd (het voltooid deelwoord)
 2. Meestal weet je of de verleden tijd van een regelmatig werkwoord met -de(n) of -te(n) wordt geschreven en dan weet je dus ook of het voltooid deelwoord op -d of -t eindigt. Uiteraard kun je ook 't kofschip (x) gebruiken om te weten hoe je het voltooid deelwoord schrijft
 3. De smurfenregel is een ezelsbruggetje voor het spellen dat duidelijkheid verschaft over het al dan niet schrijven van een t aan het einde van een werkwoord waarvan de stam op een t-klank eindigt.. De term verwijst naar de stripverhalenserie De Smurfen en hun smurfentaal (het smurfs); bij het spreken vervangen de smurfen onbelangrijke werkwoorden door smurfen
 4. Werkbladen spelling werkwoordspelling voor groep 7. Spelling - werkwoordspelling werkwoordspelling: er staan hier verschillende werkbladen om te oefenen met spelling
 5. Ondanks dat ik veel heb geoefend, gelezen, geschreven en nog steeds leer en mogelijk onwillekeurig nog steeds fouten maak, blijf ik toch wat moeite houden met het feit of er nu een -d, -t of -dt acht
 6. 18 leermiddelen gevonden over dt-regel, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen
 7. Werkwoorden met vast voorzetsel 309 solliciteren naar Ik heb gesolliciteerd naar een nieuwe functie. slagen voor Hij is geslaagd voor zijn rijexamen. slecht zijn in Ik ben erg slecht in het onthouden van namen. sparen voor Zij heeft lang gespaard voor een goede gitaar. spijt hebben van Zij heeft spijt van haar studiekeuze. stemmen op Op wie ga jij stemmen bij de volgende verkiezingen

Video: Wanneer schrijf je een t, d, of dt? - Scribb

De 100 meest gebruikte werkwoorden in het Nederlands : De tabel toont de 100 meest gebruikte werkwoorden in het Nederlands. Werkwoord Voorbeeld -1. antwoorden -Zij antwoordt haar vriend. -2. bang maken -De broer maakt zijn zus bang. -3. beginnen -Ik begin om 10 uur met werken. -4. berekenen -Zij berekenen iets. -5. bewust zijn (van) -Ze is bewust van de geschiedenis. -6 11. Werkwoorden . Bij de spelling van een werkwoord houden we niet alleen rekening met de klank, maar ook met de regels van de vervoeging. Die bepalen welke uitgang * we schrijven, ook al is die niet hoorbaar. De keuze tussen word en wordt, of tussen vergrote en vergrootte, hangt in de eerste plaats af van grammaticale regels.. In dit hoofdstuk behandelen we de inheemse werkwoorden

Spellingstest werkwoorden In welke zin is het dikgedrukte werkwoord correct gespeld? Test je kennis en vaardigheden op het gebied van werkwoordspelling. ) . Houd jij van roti? Houdt jij van roti. 'vergoeden' vervoegen - Nederlandse werkwoorden vervoegd in alle tijden met de bab.la werkwoordenvervoeger Franse werkwoorden van de 1e werkwoordgroep. De regelmatige werkwoorden die eindigen in '-er' maken allemaal, behalve 'aller', deel uit van de 1e werkwoordgroep.Deze groep werkwoorden is heel talrijk, er bestaan meer dan 10.000 werkwoorden eindigend in '-er'!De vervoeging van alle werkwoorden in deze groep is in principe dezelfde maar er zijn enkele uitzonderingen op met een kleine wijziging. Deze module bestaat uit een lijst met onregelmatige en sterke werkwoorden en oefeningen om te controleren of je deze beheerst. Deze lijst kun je ook downloaden. De lijst is verdeeld in 11 stukken van ongeveer 15 werkwoorden. Na ieder deel kun je de bijbehorende oefening doen

Werkwoorden: wanneer schrijf je een werkwoord met -d en

Wanneer eindigt een werkwoord op d, t of dt? In de tegenwoordige tijd krijgen werkwoorden die je vervoegt in de tweede en derde persoon enkelvoud altijd een t na de stam. Ik loop en hij loopt werkwoorden (werkwoorden van het soort: aankleden - ik kleed aan, doorgaan - ik ga door). Werkwoorden met een voorzetsel 0 tot 1000 regelmatig onregelmatig scheidbaar bellen naar / met bestellen bij betalen aan / voor iets betekenen voor dansen met draaien om / naar duren tot eindigen met / in geloven in halen uit / van herkennen aan hopen. Werkwoorden uit het Engels: vervoegen zoals een gewoon Nederlands werkwoord, met het werkwoord als stam. Dus: ik hack, jij hackt, hij heeft gehackt. Nooit 'ed' toevoegen. De vervoegde vorm kan enkel op 'ed' eindigen in de verleden tijd én als het werkwoord op een 'e' eindigt én de medeklinker ervoor stemhebbend is · Nooit een d toevoegen aan een werkwoord in tegenwoordige tijd als er nog geen d in stond. En dus ook nooit dt in zo'n geval! · Vervang in geval van tijfel het werkwoord door 'werken'. Zo hoor je direct of je een t moet toevoegen of niet. · Bevelen: gewoon de stam van het werkwoord. Geen t toevoegen! · Voltooid verleden tijd: nooit dt 'zinnen' vervoegen - Nederlandse werkwoorden vervoegd in alle tijden met de bab.la werkwoordenvervoeger

sterke of onregelmatige werkwoorden 10; sterke of onregelmatige werkwoorden 11; 4. werkwoordspelling 3F. oefening 1; oefening 2; oefening 3; invuloefening; invuloefening 2; 5. verleden tijd | uit het Engels ontleende werkwoorden. Engelse werkwoorden 1; Engelse werkwoorden 2; Engelse werkwoorden 3; Engelse werkwoorden 4; Engelse werkwoorden 5. Boom, Amsterdam Bijlage grammatica Inhoud 1 Onregelmatige werkwoorden 1 2 Werkwoorden met een vast voorzetsel 6 3 Werkwoorden met een prefix 14 4 De meestgebruikte het-woorden 16 Dit naslagwerk is afkomstig uit Klare taal!Uitgebreide grammatica NT2

Modale werkwoorden type 1: modale werkwoorden van noodzaak. Je zou het nu helder moeten zien. Je zou moeten voelen dat het helemaal oké is om in deze ruimte te leren. Zouden wij het beste van onszelf moeten eisen? Zou een persoon moeten eisen met respect behandeld te worden? Je moet je bewust zijn van/da NU Beter Spaans. Maak de dagelijkse korte test en word elke dag een beetje beter in het schrijven van Spaanse woorden Hieronder vind je de belangrijkste spellingregels voor werkwoorden. Je kunt ze zien als stappen bij het spellen. 1. De tijd. Het spellen van een werkwoord begint met het bepalen van de tijd waarin een zin staat. Zinnen in de tegenwoordige tijd beschrijven iets wat nu of in de toekomst gebeurt. Een zin in de tegenwoordige tijd kan ook een algemene uitspraak zijn, zoals 'Alle kinderen houden van.

Vervang bij twijfel het werkwoord door een vorm van het werkwoord 'lopen', dan hoor je de -t wel of niet aanwezig! Jij loopt Loopt zij Loop je Loopt je moeder Ben je gelopen (pas nu 't ex-kofschip toe) Verleden tijd en -d of -dt In de verleden tijd wordt nooit gebruik gemaakt van -dt. Het is altijd of een -d, of een -t Welkom in het arrangement over -t, -d en -dt. In deze leeromgeving zul je ondersteund en begeleid worden bij het oefenen met -d en -dt in woorden en zinnen. Na dat je dit arrangement doorlopen hebt, ben je gegarandeerd een stuk verder in het begrijpen van alle regels omtrent de -t'tjes -d'tjes en -dt'tjes. Veel succes In de tegenwoordige tijd komt er bij ik nooit een t achter het hele werkwoord zonder -en. • Ik word. • Ik land. • Ik red. Je of jij. Bij je of jij komt er een t achter als je of jij vóór het werkwoord staat. • Je wordt beter in taal. • Jij landt niet 's nachts, toch? • Je redt het wel. Als je of jij áchter het werkwoord staat, is het zonder t Als je moeilijkheden hebt met de d of t in de volgende zinnen, dan is dit boek over de werkwoorden voor jou een aanrader. Ik wil niet dat je mijn fiets vernielt. Waarom heb je mijn fiets vernield? Het mistte gisteren toen ik naar mijn werk ging. Ik miste gisteren de trein. De fotograaf vergrootte de foto. Ik vind die vergrote foto leuk. Jij.

vervoeging van het Nederlandse werkwoord zich aanbieden; tegenwoordige tijd verleden tijd toekomende tijd; enkelvoud meervoud enkelvoud meervoud enkelvoud meervoud; 1: ik: bied me aan (bijzin) me aanbied: wij, we: bieden ons aan (bijzin) ons aanbieden: ik: bood me aan (bijzin) me aanbood: wij, we: boden ons aan (bijzin) ons aanboden: ik: zal me aanbieden: wij, we: zullen ons aanbieden: 2: jij, j In de verleden tijd vervoeg je het werkwoord ook zoals bij u, maar schrijf je er nog een 't' achter. En als je in de meervoudsvorm een lange 'a' hoort dan moet je een dubbele 'a' te schrijven, behalve als na de 'a' een 'd' of 't' volgt. Voorbeeld: Werkwoord. Verleden tijd enkelvoud / meervoud Aantonen In verband brengen met Bewijzen Nuanceren Beargumenteren Toelichten Beredeneren Uitleggen Begrip opbrengen voor Interpreteren Conclusies trekken Uitleggen (in eigen woorden) Duiden Verklaren Demonstreren Weergeven Weten Beschrijven Opnoemen Weergeven Benoemen Aanwijzen Onderkenne

vervoeging van het Nederlandse werkwoord zich bevinden; tegenwoordige tijd verleden tijd toekomende tijd; enkelvoud meervoud enkelvoud meervoud enkelvoud meervoud; 1: ik: bevind me wij, we: bevinden ons ik: bevond me wij, we: bevonden ons ik: zal me bevinden: wij, we: zullen ons bevinden: 2: jij, je: bevindt je jullie: bevinden je jij, je: bevond je jullie: bevonden je jij, je: zal, zult je bevinde aandacht vestigen op aandeel hebben in (zich) aanpassen aan aandringen op aanleiding geven tot zich aansluiten bij in aanmerking komen voor aanmerking maken op aanspraak maken op aansprakelijk zijn voor aanzet geven tot aanzetten tot aanzitten aan abonneren op acht slaan op afbrengen van afgaan op afgeven op afhangen van afhankelijk zijn van afhelpen van afkomen op afleiden uit afrekenen met afstammen van afstand doen van afzien van akkoord gaan met antwoorden op attent zijn o Juf Bianca maakte bladen bij de methode Taaljournaal. Op elk blad staat een spellingsafspraak met één of enkele voorbeelden. De kinderen kunnen ze gebruiken als een soort woordenboek: elke keer als ze een moeilijk woord tegenkomen, schrijven ze het bij de goede afspraak

Ezelsbruggetje, vervoegen, eindigt een werkwoord op D of DT

Sterke werkwoorden: tegenwoordige tijd. A standaard: dezelfde uitgangen als het zwakke werkwoord in de tegenwoordige tijd. maar. B een a in de stam wordt ä bij du/er/sie/es: voorbeeld: laufen [= lopen, rennen] ich. du tegenwoordige tijd 6 - KP

D-T-kaart | 9789066753273 | tweedehands vanaf EUR 9

Tegenwoordige tijd - De stam +t (stamregel 1 - stam

Waar het vaak fout gaat, is in gevallen waarin de stam van het werkwoord eindigt op een d, zoals in 'word' en 'antwoord'; de zogenaamde 'dt-woorden'. Maar ook hier gelden gewoon de regels. Dus: 'ik word' en 'hij wordt', 'ik antwoord' en 'hij antwoordt'. Als je deze regels consequent volgt, kun je alle werkwoorden in de tegenwoordige tijd spellen. 5 Oefening 15: OVT—Sterke en onregelmatige werkwoorden. Oefening 16: OVT—Sterke en onregelmatige werkwoorden. Oefening 17: OVT—Zwakke werkwoorden (met d) Oefening 18: OVT—Zwakke werkwoorden (met d) Oefening 19: OVT—Zwakke werkwoorden (met t) Oefening 20: OVT—Zwakke werkwoorden (met t) Oefening 21: OVT—Zwakke werkwoorden (d of t 4. Analyse: Vergelijk Blooms taxonomie met een indeling van anderen. 5. Synthese: Ontwerp een nieuwe en betere indeling van denkniveaus. 6. Evaluatie: Behoort Bloom een verplicht onderdeel te zijn van opleidingen? Beheersingsniveau gedragskenmerk operationele 'werkwoorden' Weten feiten-reproductie, herkenning, herinnerin

Wanneer eindigt een werkwoord op d, t of dt? - YouTub

Werkwoorden... Andere oefeningen: Vul de volgende zinnen aan met d, t of dt: Ik heb een uur lang gevoetbal. hint [?] Vera wor iedere dag beter. hint [?] Ik onthou deze les goed. hint [?] Heb jij hier op de tram gewach? hint [?] Loes heeft mij een nieuwe CD beloof. hint [?] Werk papa. Veelvoorkomende Spaanse Werkwoorden. Raadpleeg onze lijst met enkele van de meest belangrijkte veelvoorkomende Spaanse werkwoorden Woordgenerator - werkwoorden is een online applicatie voor het genereren van de woorden uit de in willekeurige volgorde gezette letters. De applicatie genereert werkwoorden. Terug: Woordgenerator Bijvoorbeeld uit de letters TOVERNHENAA kunnen de volgende woorden gevormd worden: aanvreten, aanvoeren, vertonen, ontvaren, hanteren. De basis ervoor is een database van woorden, die deze.

D of T - Oefen spelling en taal met meester Klaa

Met oplossingen en woordenlijst. Werkwoorden. Het werkwoord is het woord in de zin dat een handeling uitdrukt. Op deze pagina's wordt aangegeven hoe de werkwoorden in de verschillende tijden worden vervoegd. We onderscheiden: zwakke werkwoorden (bijvoorbeeld:. Nederlandse grammatica voor anderstaligen: spelling en uitspraak, werkwoorden, voornaamwoorden, zelfstandig naamwoorden, lidwoorden, woordvolgorde, en meer. Met geluidsbestanden en een actief forum om vragen te stellen of je Nederlands te oefenen Het kunnen dingen zijn die gebeuren, maar ook een gebeurtenis (zoals trouwen en vieren). Het kan ook zijn dat het gaat om een toestand (zoals zij, voelen en hebben). We kennen bij werkwoorden verschillende tijden. De belangrijkste tijden zijn de tegenwoordige tijd (t.t.), de verleden tijd (v.t.) en de voltooide tijd Bij sterke werkwoorden geldt dat eveneens, met de toevoeging dat daar - in sommige persoonsvormen - een Umlaut toegevoegd wordt. Een goede beheersing van de tegenwoordige tijd, maakt het vervolgens vrij eenvoudig mogelijk de uitbreiding te zoeken naar de verleden tijd, voltooid verleden tijd en voltooide tijd werkwoorden in meerdere tijden Werkwoordtijden door elkaar / gemengd Hier vind je een hoop nuttige oefeningen voor de werkwoordspelling / vorming van de werkwoorden in verschillende tijden (zwak, Aangestuurd door Maak uw eigen unieke website met aanpasbare sjablonen

(wederkerende werkwoorden = reflexive verbs) Reflexieve (= wederkerende) werkwoorden zijn werkwoorden met een wederkerend voornaamwoord Theorie Uitleg wederkerende voornaamwoorden - Juf Melis Uitleg wederkerende werkwoorden - Educatie en school Uitleg wederkerende werkwoorden - Taalblad Uitleg wederkerende en niet-wederkerende werkwoorden - ANS (B2-C1) Uitleg wederkerende werkwoorden. Met dit wiel maak je geen dt-fouten meer. Foto: if. Leerlingen starten in het midden van het werkwoordenwiel met de vraag of het werkwoord dat moet worden vervoegd een persoonsvorm is Werkwoorden vervoegen is de manier om op de tablet of telefoon de juiste vervoegingen te leren. Door het maken van de opdrachten in deze applicaties zijn de kinderen bezig met de vervoegingen van de werkwoorden. Deze werkwoorden worden op een schoolse manier aangeleerd zodat het ook toepasbaar is als verwerking in de klas. De leerlingen lezen een werkwoord, zien staan welke vervoeging ze.

 • Art Gallery Knokke.
 • NOAB Next.
 • Geen bloem in huis.
 • Wilson American Football.
 • Mijn NRC.
 • Fijne bureaustoel.
 • Oude hond hijgt veel en is onrustig.
 • Eerste stoomtrein in Nederland.
 • Mercedes GLE 350d 4MATIC.
 • Elisabeth Shue wiki.
 • Bruynzeel douchecabine 5 hoek.
 • Bayern Bundesland.
 • Seaside Bag.
 • Laura Vlasblom 2019.
 • Horatius Epistulae.
 • Hond die niet blaft.
 • YouTube K3 Musical.
 • Beste smart tv 2020.
 • Mobilhome te koop rijbewijs B.
 • Dettol chloroxylenol schoonmaken.
 • Apple winkel.
 • Hummer H2 Specs.
 • Zwemvierdaagse den haag 2019.
 • Zwembad stellendam tarieven.
 • Scan N Cut.
 • Woezel en Pip Baby.
 • Gebruiksaanwijzing Braun ThermoScan 6012.
 • Philips stoomgenerator ontkalken.
 • Vlakke dakpan zonnepanelen.
 • BPM tweedehands auto Duitsland.
 • Temperatuur Marathon Rotterdam 2019.
 • F1 highlights austin.
 • Fazantenjachtstraat Tilburg.
 • Wix template shop.
 • Shisha Lounge.
 • Openmtbmap.
 • Spin bijt man.
 • Windows 10 opnieuw installeren.
 • New James Bond actor 2020.
 • Limpopo.
 • Bull Terrier pups.