Home

In zijn synoniem

blij, dronken, enthousiast, extatisch, in de wolken, in zijn sas, triomfantelijk, verheugd, verrukt tevreden (bn) : bevredigd , content , in zijn sas , ingenomen , senang , te spreken , vergenoegd , voldaa aankomen in, arriveren in, berusten in, de hemel in prijzen, doorwerken in, erg hebben in, gelul in de ruimte, geworteld zijn in, handelen in naam van, handelen in opdracht van, in aanmerking, in aanmerking genomen, in aanmerking nemen, in aanraking brengen, in aanzien staan, in abstracto, in acht nemen, in actie komen, in actie laten komen, in adamskostuum, in afwachting zijn van, in alle ernst, in alle openbaarheid, in alle vroegte, in allerijl, in balans, in bedrijf, in bedrijf zijn, in. Synoniem van in zijn eentje. Synoniem van 'n ander trefwoord. alleen; Spreekwoorden met in zijn eentje; Synoniemen zoeken. Zoek een woord of zin met een betekenis die hetzelfde is als, of sterk lijkt op, een ander woord of andere woordgroep in ons synoniemenwoordenboek

in voege: in werking: Grote Van Dale (2005) [bij voege] (alg.Belg.N.) in voege zijn, brengen, komen, raken, in zwang zijn of komen, van kracht zijn of worden. [bij werking] het van-kracht-zijn: de wet treedt 1 jan in werking, zal van 1 jan af gelden, worden toegepast: Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) [bij voege] (Belg.) in voege /treden/komen/ van kracht worde meestal (bw) : dikwijls, doorgaans, gewoonlijk, in de regel, in het algemeen, meest, meestentijds, over het algemeen, veeltijds, veelal. gewoonlijk (bw) : door de bank, doorgaans, gebruikelijk, gemeenlijk, in de regel, in het algemeen, meestal, normaal, normaliter, veelal Nederlandse synoniemen voor in staat zijn - Interglot woordenboek. in staat zijn werkwoord (ben in staat, bent in staat, is in staat, was in staat, waren in staat, in staat geweest in het bezit zijn van. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden. als synoniem van een ander trefwoord: bezitten (ww): beschikken over, de beschikking hebben over, disponeren over, genieten, hebben, in bezit hebben, in bezit houden, in eigendom hebben, in het bezit zijn van, tellen hebben (ww)

Synoniemen. Synoniemen zijn woorden met vergelijkbare betekenissen die kunnen dienen als vervanging voor elkaar. Een verhaal wordt zoveel gemakkelijker te lezen en ook leuker als je niet steeds dezelfde zinnen blijft herhalen. Dat is wanneer synoniemen een verschil kunnen maken in staat zijn. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden. als synoniem van een ander trefwoord: kunnen (ww): bij machte zijn, in staat zijn, vermogen, weten t

Synoniemen van in zijn sas; ander woord voor in zijn sas

Synoniemen van In Gebed Zijn en andere woorden die dezelfde betekenis hebben. Lees snel alle 2 synoniemen en vind gratis het beste woord voor jo Synoniemen zijn woorden met dezelfde betekenis, bijvoorbeeld huis en woning. Een tekst is fijner om te lezen als er synoniemen worden gebruikt, en niet telkens dezelfde woorden. Van sommige woorden is het makkelijk een alternatief te verzinnen. Andere woorden zijn lastiger af te wisselen Voor sommige synoniemen worden ter illustratie enkele voorbeelden weergegeven. Deze worden automatisch geselecteerd uit verschillende bronnen en komen mogelijk niet overeen met de betekenis waarnaar u op zoek bent. Klik op een synoniem om zinnen met deze term weer te geven

Synoniemen van in; ander woord voor in - synoniemen

 1. Synoniemen van in de war zijn. Over ons. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten. volg ons op Facebook. Ook op.
 2. Professioneel online puzzelwoordenboek voor het opzoeken van synoniemen, cryptogrammen, anagrammen, woordpatronen en klinkerloze omschrijvingen. Ontbrekende woorden kun je aan de webmaster vragen en desgewenst online plaatsen
 3. Nederlandse synoniemen voor 'in zijn uppie'. N.B. De resultaten hieronder komen van derde partijen. Zie ook resultaten uit onze eigen synoniemendatabank voor in zijn uppie
 4. Synoniem [dierkunde] - In zoölogische nomenclatuur is een synoniem een naam die hetzelfde taxon aanduidt als een andere naam. Of anders gezegd: alle namen die betrekking hebben op één en hetzelfde taxon zijn samen de synoniemen van dat taxon. Van die namen is er, binnen een bepaalde rang (soort, ondersoort etc.), en binnen een be..

Synoniemen zoeken is belangrijk bij het schrijven van een tekst. Met deze 11 tips vind je sneller synoniemen en schrijf je meer gevarieerde teksten Nederlandse synoniemen voor enig in zijn soort - Interglot woordenboe Synoniemen; Mijnwoordenboek.nl; Encyclo.nl; Gezegden, uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen. Zoek. Eén spreekwoord bevat `In zijn mars hebben` veel In zijn mars hebben (=veel aanleg hebben en veel weten) Bronnen De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers Eén spreekwoord bevat `in de ban zijn van` in de ban zijn van iets (=zo erg in iets geïnteresseerd zijn dat je aandacht alleen nog maar daarop kunt richten); Bronnen De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers

Synoniem van in zijn eentje; ander woord voor in zijn

 1. In je nopjes zijn betekent dat je erg tevreden over iets bent en/of je vrolijk voelt.. Volgens het Idioomwoordenboek van Van Dale (1999) zijn de nopjes in deze zegswijze de noppen (pluisjes) op wollen stoffen. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) vermeldt bij nop: Oneffenheid, pluis, vlokje (en dergelijke) aan de oppervlakte van een geweven stof, door een bijzondere wijze van weven en.
 2. of meer dezelfde betekenis.Dit verschijnsel wordt synonymie genoemd.. Voorbeelden van (gedeeltelijke) synoniemen in het Nederlands zijn: . portemonnee - beurs; auto - wagen; douche - stortbad; duimspijker - punaise; danken - wijten (Het gebruik van de uitdrukking te danken hebben.
 3. Zijn 1) Aanwezig zijn 2) Aard 3) Bedragen 4) Behoren aan 5) Ben 6) Bent 7) Bestaan 8) Bezittelijk voornaamwoord 9) Er wezen 10) Existentie 11) Existeren 12) Gebeuren 13) Hulpwerkwoord 14) Invloed 15) Koppelwerkwoord 16) Leven 17) Niet van mij 18) Staan 19) Uithangen 20) Uitmaken 21) Van hem 22) Versere

In voege (zijn, treden) - Taaladvies

synoniemen van alleen (Nederlands) op mijnwoordenboek. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 1) Spreekwoorden: (1914) In de weer zijn,d.i. druk bezig zijn, zich weren. Vgl. mnl. in die were sijn, weerstand bieden; Plantijn: Vroech in de weer zi.. Nederlandse synoniemen voor ertoe in staat zijn - Interglot woordenboe Nederlandse synoniemen voor in de mode zijn - Interglot woordenboek. Uw gratis, snelle en simpele vertaal woordenboe In zijn zak steken Spreekwoorden: (1914) In zijn zak steken, gezegd van een bijtende toespeling, die iemand zich moet aantrekken, in de zegswijze: die kunt gij in uw zak steken, die is voor u, die kunt ge aanpakken, opsteken, waarvoor de Engelschen zeggen put that in your pipe and smoke it

Nederlandse synoniemen voor zit - Interglot woordenboek. daar zijn 1. hij zit boven 1; ermee bezigzijn 1. hij zit te kleuren 1; iets wat daar is 1. er zit een vlek op je broek 1; in die toestand zijn 1. hij zit in spanning 1; op je billen rusten 1. hij zit in de grote stoel 1; passen 1. dat jasje zit goed Synoniem: precies, reproduceerbaar, precise (Eng) , reproducible (Eng) Betrouwbaar (precies, reproduceerbaar) zijn waarnemingen, die onder dezelfde omstandigheden herhaald, dezelfde uitkomst geven. Betrouwbare waarnemingen hebben geringe toevallige fouten Synoniemen van Hangjongere en andere woorden die dezelfde betekenis hebben. Lees snel alle 4 synoniemen en vind gratis het beste woord voor jo ♢ waar zijn we bij gebleven? 2. onder welke ♢ ik heb veel boeken, waarbij veel kostbare 3. wat ermee gepaard gaat ♢ Wim maakte een beweging, waarbij de stok uit zijn handen viel Voornaamwoordelijk bijwoord: waar-bij Synoniemen waaronde

Een synoniem is een woord dat dezelfde of een heel gelijkaardige betekenis heeft aan een ander woord. Synoniemen kunnen in elkaar als het ware vervangen in een tekst zonder dat de wezenlijke betekenis van de tekst daardoor verandert 1) erbij betrokken zijn, er belang bij hebben vb: hij is erg geïnteresseerd in de politiek Synoniem: belangstellend (2) geïnteresseerd bijv.naamw.U.. Het woord synoniem zelf zeker niet, want dat heeft geen synoniemen. Er zijn zelfs taalkundigen die zeggen dat er gen synoniemen bestaan omdat elk woord ook weer een andere (sociale) context heeft. Zo zal een gynaecoloog thuis niet zeggen dat hij een vaginadag op het werk had

Synoniemen van in het algemeen; ander woord voor in het

 1. De synoniemen database van Ensie bevat meer dan 78.061 termen en waar mogelijk worden verwante gezegden, spreekwoorden getoond. Uiteraard zijn er ook crossverwijzingen naar de encyclopedische artikelen. Top synoniemenlijst: 1 belangrijk 2 goed 3 ook 4 echter 5 daarnaast 6 coke 7 duidelijk 8 voor 9 zoeke
 2. Wat zijn synoniemen en hoe gebruik je deze voor SEO? Definitie synoniemen. Broek, pantalon en jeans, het zijn alledrie synoniemen. Hoewel een pantalon en jeans niet hetzelfde zijn, hebben ze voldoende overeenkomsten om als synoniem aangemerkt te worden. Iemand die in Google zoekt naar een broek, is wellicht ook geïnteresseerd in jeans
 3. Synoniemen; Mijnwoordenboek.nl; Encyclo.nl; Gezegden, uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen. Zoek. Eén spreekwoord bevat `in zijn schulp kruipen` in zijn schulp kruipen (=zich in zichzelf terugtrekken, niet verder aandringen) Bronnen De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers
 4. Antwoord. In functie van is in die betekenis standaardtaal in België.In de standaardtaal in het hele taalgebied zijn er tal van synoniemen, bijvoorbeeld op grond van, op basis van, in verhouding tot, volgens.. Toelichting. In functie van behoort tot de standaardtaal in België. De combinatie komt vooral voor in geschreven taal.In Nederland is de constructie in deze betekenis nagenoeg onbekend
 5. Nederlandse synoniemen voor bereid zijn - Interglot woordenboek. bereid zijn werkwoord (ben bereid, bent bereid, is bereid, was bereid, waren bereid, bereid geweest
 6. Het is allebei mogelijk. 'Het heeft zo moeten wezen' is informeler dan 'Het heeft zo moeten zijn.' Wezen en zijn zijn synoniemen, maar ze kunnen niet in precies dezelfde situaties worden gebruikt.. Zijn . Zijn wordt gebruikt in de volgende gevallen.. in het meervoud van de tegenwoordige tijd: wij zijn, jullie zijn, zij zijn; als infinitief (het hele werkwoord): 'Je moet wel op tijd.

Synoniem betekenis. Een synoniem is een woord, morfeem of zin die exact of bijna hetzelfde betekent als een ander woord, morfeem of zin in dezelfde taal. De woorden begin, start, aanvang en sprong zijn bijvoorbeeld allemaal synoniemen van elkaar; ze zijn synoniem. De standaardtest voor synonymie is substitutie: de ene vorm kan in een zin door een andere worden vervangen zonder de betekenis. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 25 aug 2020 om 09:28. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk Als je klaar bent met de eindtoets kan je zien wat je resultaten zijn en wat je cijfer hiervoor is. Veel plezier! Colofon. Het arrangement Synoniem, antoniem en homoniem is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt. Auteur Pauline Bezemer.

Nederlandse synoniemen van in staat zijn, ander woord voor

Het woord 'schip' kan bijvoorbeeld de volgende verwante termen (synoniemen woorden) hebben: 'boot', 'vaartuig' en 'jacht'. De synoniemen database van Ensie bevat meer dan 78.061 termen en waar mogelijk worden verwante gezegden, spreekwoorden getoond. Uiteraard zijn er ook crossverwijzingen naar de encyclopedische artikelen. Top synoniemenlijst Synoniemen; Mijnwoordenboek.nl; Encyclo.nl; Gezegden, uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen. Zoek. Eén spreekwoord bevat `een doorn in het oog zijn` een doorn in het oog zijn (=ergens aan ergeren) Bronnen De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers Mate waarin helpfuncties beschikbaar zijn Synoniem: beheerbaarheid Gemak waarmee het systeem in operationele staat gebracht en gehouden kan worden. Synoniem: Supportability, Exploiteerbaarheid bedienbaarheid Snelheid en gebruiksgemak voor (ervaren) gebruikers Synoniem: Werkbaarheid, Gebruiksgemak, Gebruikersgemak bruikbaarhei Synoniem van van zijn à propos zijn. Synoniem van 'n ander trefwoord. groggy; Alles over van zijn à propos zijn; Spreekwoorden met van zijn à propos zijn; Synoniemen zoeken. Zoek een woord of zin met een betekenis die hetzelfde is als, of sterk lijkt op, een ander woord of andere woordgroep in ons synoniemenwoordenboek

Synoniemen van in het bezit zijn van; ander woord voor in

 1. Voorbeeldzinnen voor synoniem in het Engels. Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud
 2. of meer) dezelfde betekenis Synoniem (plantkunde), een naam die dezelfde taxonomische eenheid of groep aanduidt Synoniem (dierkunde), idem aan de term uit de plantkunde, maar dan in de dierkund
 3. Synoniemen zijn gaande zijn of aan de gang zijn. Toelichting. Van personen zegt men in de standaardtaal dat iemand met of aan iets bezig is. Men kan ook gewoon bezig zijn ('niet vrij zijn') of bezig zijn (om) te. (1) Herman is bezig aan zijn boek. (2) Marlies is bezig met haar werk. (3) Het museum is bezig met een herinrichting. (= het.
 4. Er zijn geen synoniemen of gelijkluidende uitdrukkingen voor dit proces. There aren't any synonyms or similar expressions there for this process. Globalisatie, liberalisatie en deregulering zijn geen synoniemen. Globalisation, liberalisation and deregulation are not synonymous
 5. In zoölogische nomenclatuur is een synoniem een naam die hetzelfde taxon aanduidt als een andere naam in dezelfde rang. Of anders gezegd: alle namen in een bepaalde rang die betrekking hebben op een en hetzelfde taxon, zijn onderling synoniemen. Van die namen is er binnen een bepaalde opvatting (indeling in een geslacht) hooguit één de geldige naam..
 6. De voegwoorden als en wanneer zijn synoniem. In sommige gevallen zijn deze woorden uitwisselbaar met indien, in andere niet.Daartoe moeten we onderscheid maken tussen voegwoorden van tijd en voegwoorden van voorwaarde of veronderstelling
Kapstok - Wikipedia

Neem kennis van de definitie van 'in goede orde'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'in goede orde' in het grote Nederlands corpus Voorbeelden zijn zuivelproducten, brood, koek en gebak, frisdranken, snacks, voedingssupplementen, zoutvervangers en kruiden. Op het etiket van het product staat glutamaat aangegeven met de volgende E-nummers, namen of synoniemen: E620; Glutaminezuur of synoniemen: L-Glutaminezuur, L-α-aminoglutaarzuu

Synoniem betekent letterlijk: woord met (bijna) dezelfde betekenis. Zo is gelukwensen een synoniem van feliciteren en is cottage een synoniem voor vakantiehuisje. Synoniemen kunnen ook gerelateerde zoekresultaten zijn. Stel je zoekt op schildersdoek dan zou een gerelateerde zoekresultaat best wel eens canvas kunnen zijn Synoniemen werken niet bij een synoniem langer dan drie woorden. Varianten synoniemen. In de synoniemen module onderscheiden wij 2 varianten synoniemen. De gewone synoniemen en one-way synoniemen. De eerste gebruik je wanneer je termen hebt die beide kanten gelijk aan elkaar zijn Synoniemen van In Staat Zijn Te Voltooien en andere woorden die dezelfde betekenis hebben. Lees snel alle 2 synoniemen en vind gratis het beste woord voor jo

Uit bescheidenheid wellicht, of omdat hij de huid niet wilde verkopen voor de beer geschoten was. Het kan natuurlijk ook zijn omdat het nogal afschrikwekkend grote voetsporen zijn waarin iedere opvolger zou moeten treden. Bezos en Amazon zijn praktisch synoniem. Alsof de multinational maar één enkele werknemer heeft, in plaats van ruim 1,2. Synoniem van genoeg zijn. volstaan; Synoniem van 'n ander trefwoord. Spreekwoorden met genoeg zijn; Synoniemen zoeken. Zoek een woord of zin met een betekenis die hetzelfde is als, of sterk lijkt op, een ander woord of andere woordgroep in ons synoniemenwoordenboek SYNONIEM → Synonymie. Synonymie wordt gedefinieerd als een overeenkomst in betekenis, lexicografische gelijkenis en gelijkheid van twee woorden. Derhalve, woorden zijn synoniemen als ze een gelijkwaardige of zelfs dezelfde betekenis hebben. Afgeleid uit het oude Grieks, de vertaling van het woord συνώνυμος betekent gelijk genoemde Synoniemen.net is eenvoudig in gebruik. Linksboven typ je een woord in de balk en vervolgens klik je op 'synoniemen zoeken.' Elk resultaat is 'klikbaar', zodat je ook van die woorden eenvoudig de synoniemen vergaart. Onder de lijst met resultaten vind je een knop waarmee je een mooie grafisch 2D-weergave van de woordverbanden opent

Het tegenovergestelde van een synoniem is een antoniem. Enkele voorbeelden zijn warm vs. koud en mooi vs. lelijk. Waarom gebruiken we synoniemen? De voornaamste reden om synoniemen te gebruiken is om te voorkomen dat een woord te veel terugkomt in een tekst. Door het gebruik van synoniemen maak je een tekst levendiger en is deze beter leesbaar Eén spreekwoord bevat `In zijn schulp kruipen` In zijn schulp kruipen (=zich in zichzelf terugtrekken, niet verder aandringen); Bronnen De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 2 mei 2017 om 06:55. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen.Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn ↑synoniem in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ synoniem op website: Etymologiebank.nl ↑ J.van Bon, TIL®4 - Pocketguide, 2019 ↑ Gloria maris: tijdschrift uitgegeven door de Belgische Vereniging voor Conchyliologie, Volume 18. Synoniemen Online is voor iedereen die Nederlandse teksten schrijft in een zakelijke omgeving, denk aan marketeers, juristen, journalisten en reclamebureaus. Maar ook in het onderwijs is Synoniemen Online onmisbaar. Als je schrijft is het essentieel om juist die woorden te gebruiken die precies uitdrukken wat je wilt zeggen

Synoniemen van Het in zijn macht hebben en ander woord for

3. waar zijn we eigenlijk mee bezig? [wat zijn de gevolgen als we hiermee doorgaan?] 2. wie altijd ergens druk mee is ♢ Belinda is een bezig type 1. een bezige bij [een actief iemand] Bijvoeglijk naamwoord: be-zig de/het bezige Synoniemen actief, bedrijvig, ondernemend Tegenstellingen passie Synoniemen; Mijnwoordenboek.nl; Encyclo.nl; Gezegden, uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen. Zoek. Eén spreekwoord bevat `vlinders in zijn buik hebben` vlinders in zijn buik hebben (=verliefd zijn) Bronnen De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers Ha, die Kweenie; In de praktijk zijn het synoniemen alhoewel de feitelijke betekenissen wel iets verschillen. Samen hebben ze de naar mijn smaak mooiere uitdrukking 'automatisering' naar de achtergrond gedrongen

Synoniemen van in staat zijn; ander woord voor in staat

Synoniemen. Synoniemen zijn woorden met ongeveer dezelfde betekenis. rijwiel - fiets graven - spitten gelukwensen - feliciteren. Oefening 1. Oefening 2. Oefening 3. Oefening 4. Homoniemen. De woorden zijn qua vorm en klank hetzelfde, maar hebben een andere betekenis. bal (feest, rond voorwerp) blik (dun metaal, oogopslag) was (wasgoed. Synoniemen zijn interessant als je net niet het goede woord hebt. Woorden met gelijke betekenis heb je nauwelijks, betekenis verschil in nuance is interessant en handig als je een woord zoekt. De vraag blijft hoe ver het verschil kan gaan, mijns inziens zijn woning en appartement synoniemen, maar villa en kot niet (misschien wel weer antoniemen) In de praktijk blijkt dat evenwel lastig te zijn. Veel woorden hebben namelijk geen echt synoniem. Denk maar aan appel, huis, democratie of vrijheid. En als ze wel een synoniem hebben hoort dat dikwijls thuis in een ander register; vaak is het ene woord een oorspronkelijk Nederlands woord en het andere een leenwoord Synoniemen zijn woorden die dezelfde of een ongeveer gelijke betekenis hebben, bijvoorbeeld bevolking en populatie, huis en woning, weer en opnieuw.Synoniemen zijn nuttig omdat ze voor afwisseling en stilistische verfraaiing van een tekst zorgen, maar ze kunnen ook tot verwarring en stijlbreuken leiden

synoniem bn. 'gelijkbetekenend'; zn. 'synoniem woord' Vnnl. synonymen veel woorden die een dinck beduyden [1553; Van den Werve]; nnl. synoniem 'gelijkbetekenend woord' in (over planten) de zoorten, die bij ons bekent zijn met haare sijnonima of meernaamen [1770; WNT tuin], het woord [x] meestal als een synoniem van [y] gebruiken [1800; WNT], Schrijvers de kracht der. Synoniemen spelletjes. Www.Leerspellen.nl is een educatieve site voor het primair onderwijs. Voor alle leerlingen van de basisschool zijn speciaal door een basisschoolleerkracht online Synoniemen-kinderspelletjes geselecteerd met een educatief karakter. Zo zijn er onder andere spellen van Spele, Minipret en Rekenweb

Synonyms for synoniem in Niederländisch including definitions, and related words Van de bekende 'Dikke' of 'Grote' Van Dale en (online)woordenboeken in verschillende talen, tot taaltrainingen, databestanden en de handige Van Dale-app. Scholen maken dagelijks gebruik van onze complete schoolpakketten, bedrijven gebruiken onze online synoniemen-, verklarende- en juridische woordenboeken

Synoniemen van gevaar; ander woord voor gevaar

Controleer 'synoniem' vertalingen naar het Fries. Kijk door voorbeelden van synoniem vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Ander woord voor 'synoniem' gezocht . Gelijkluidend woord ontbreekt in onze taal . 8 mei 2014 door Rudolf Julius. Het Genootschap Onze Taal zoekt een ander woord voor 'synoniem'. Volgens voorzitter Gert Haverkate is het ironisch dat uitgerekend voor het woord synoniem geen tweelingwoord bestaat Antwoord. Beide combinaties zijn standaardtaal.. Toelichting. Akkoord gaan met iets of iemand (of zich akkoord verklaren met iets of iemand) is standaardtaal in het hele taalgebied. (1a) Sidonia ging akkoord met het voorstel van Lambik om op avontuur te gaan. (2a) De eurolanden gaan akkoord met verdere schuldenverlichting voor Griekenland.. Ook akkoord zijn met iets of iemand wordt vaak. In de standaardtaal zijn ingevolge en ten gevolge van geen synoniemen. Ten gevolge van betekent immers 'als gevolg van' en wijst op een oorzaak. Afhankelijk van de context kunnen ook synoniemen als uit hoofde van, door en wegens worden gebruikt. De laatste twee zijn in elk geval minder formeel

Ervaring is kennis hebben van de gebruikelijke gang van zaken, verkregen door observatie en betrokkenheid bij bepaalde processen of toestanden. Het begrip ervaring is haast synoniem met inzicht, knowhow en weten.Een persoon met een aanzienlijke ervaring op een bepaald gebied, is een expert en zijn ervaring is expertise.. Algemeen. Ervaring is een vorm van kennis of inzicht, die door. Neem kennis van de definitie van 'zijn opwachting maken'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'zijn opwachting maken' in het grote Nederlands corpus synoniem. Woord dat (ongeveer) hetzelfde betekent als een ander woord (hollen/rennen, bureau/schrijftafel). Twee woorden die een tegenovergestelde betekenis hebben heten antoniemen (hollen/stilstaan, hol/bol). Een woord dat meer dan één betekenis heeft, is een homoniem (bank, streek) Oefening: Synoniemen 1. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n

Synoniemen voor borsten. DirkJan Vos - d.vos35@chello.nl. Amsterdam - Den Haag 1960 Ik heb het idee dat er voor geen ander Nederlands woord meer gangbare synoniemen zijn dan voor 'borsten'. abrikozen airbags anticlines (Vlaams) appeltjes van Oranje Ardenner hammen baby's baby's drankkast ballen ballonnen balonnekes balkon batse Hier zijn alle Zijn naam werd synoniem voor vrouwenversierder antwoorden voor CodyCross game. CodyCross is een verslavend spel ontwikkeld door Fanatee. We publiceren alle trucs en oplossingen om elk spoor van de kruiswoordpuzzel te halen Zwart/wit gezien zijn antoniemen - in tegenstelling tot synoniemen - woorden met een tegengestelde betekenis. Antoniemen.info biedt u een omvangrijk verzameling antoniemen

Nederlandse synoniemen van in vorm zijn, ander woord voor

De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie 2005) van de Nederlandse Taalunie - kostenloos online raadpleegbaar Er zijn geen synoniemen gevonden voor het trefwoord 'drijfhout'. Wel... is er één woord gevonden dat weinig letters verschilt van drijfhout: droefheid. Drijfhout kan afkomstig zijn van bomen, of stukken daarvan, die in zee zijn gespoeld door hoge golven of harde wind, stukken van gebouwen, houten voorwerpen die per ongeluk of expres in zee zijn beland, verloren lading van een schip of resten. Andere alternatieven zijn: dan wel, respectievelijk, in het bijzonder, vooral. Let op: c.q. heeft voor veel taalgebruikers een formeel. karakter. De afkorting is dus meer op haar plaats in bijvoorbeeld procedurebeschrijvingen dan in een moderne zakenbrief. Zie ook. Cc (betekenis) Naslagwerke Wij zijn een akoestische coverband, die van elke gelegenheid iets bijzonders maakt. Of het nu een feestje, een receptie, een bruiloft, of wat dan ook is, met synoniem heb je altijd iets extra's! Veelzijdigheid, diversiteit en gezelligheid zijn begrippen die ons bezig houden met het maken van muziek

Synoniemen van respectievelijk zijn: opeenvolgend, achtereenvolgens, dan wel, na elkaar, respectief, opvolgend. Tom en An zijn respectievelijk 12 en 14 jaar oud. martijnver - 8 oktober 2018: 3: 43 51. respectievelijk. Respectievelijk is een woord dat gebruikt wordt om aan te duiden dat de volgorde van zaken van belang is Het jaar 2020 wsa voor iedereen economisch en maatschappelijk vrij vervelend, maar ook 2021 wordt op veel fronten een onprettig jaar. Dat zegt BNR macro-econoom Kees de Kort. 'Als je ziet hoe de. Private synoniemen zijn schema gebonden, een public synoniem kan door iedereen zonder voorafgaand schema worden aangeroepen. Hier valt ook een subtiel rechtenverschil op: een private synoniem (in een ander dan je eigen schema) kun je niet 'zien' (in de view all_synonyms) als je geen rechten op het onderliggende object hebt

Zwarte Mees ( Periparus ater synoniem Parus ater) In de winter en zeker als je voedert in je tuin, zie je heel wat koolmezen. Maar als je goed kijkt kan het ook zijn dat er daar een mees rond vliegt die er vrij goed op lijkt Avondklok: synoniem met periode die zij inluidt 03 februari 2021 Toen Nederland nog functionerende stadsmuren en -poorten had, was de luidende avondklok het signaal dat je snel naar binnen moest, of buiten de muren blijven, in de stadsherberg Alle kruiswoordpuzzels en synoniemen die het woord gebruiken Iemand in zijn nek hijgen. Zoek uit waar het woord Iemand in zijn nek hijgen in Kruiswoordpuzzel wordt gebruik Alle kruiswoordpuzzels en synoniemen die het woord gebruiken Aan slag zijn. Zoek uit waar het woord Aan slag zijn in Kruiswoordpuzzel wordt gebruik

Synoniemen op mijnwoordenboek (Nederlands

Alle kruiswoordpuzzels en synoniemen die het woord gebruiken panda s die paren zijn hiervoo. Zoek uit waar het woord panda s die paren zijn hiervoo in Kruiswoordpuzzel wordt gebruik Alle kruiswoordpuzzels en synoniemen die het woord gebruiken Het afwezig zijn. Zoek uit waar het woord Het afwezig zijn in Kruiswoordpuzzel wordt gebruik Alle kruiswoordpuzzels en synoniemen die het woord gebruiken Geen groot licht zijn. Zoek uit waar het woord Geen groot licht zijn in Kruiswoordpuzzel wordt gebruik

Donkersporig bosviooltje - WikipediaAlcea rosea - Stokroos | De Tuinen van AppelternBomenwijzerDe slaapkamer inrichten en indelen: Tips en inspiratieTuinoverkapping of veranda in uw tuin | Antwan Tuin TotaalAconitum carmichaelii 'Arendsii' - TuinseizoenAgapanthus 'Twister' (='AMBIC001') - Afrikaanse lelie | De
 • Lespedeza snoeien.
 • Vectorworks tuinontwerp.
 • Roeselare nieuws.
 • Wijsheid in de Bijbel.
 • Energie voelen in je lichaam.
 • Medieval Games 2020.
 • Singer Laren openingstijden.
 • Crosley Platenspeler Groen.
 • Apple ID verwijderen en nieuwe aanmaken.
 • Leerplan wiskunde eerste graad 2019.
 • Verschil tussen stoemp en puree.
 • Vitrage wassen vanish.
 • Zo als een kreeft.
 • Drama theater.
 • Share private YouTube video.
 • Louvredak.
 • Slipknot singer.
 • BuzzFeed con.
 • Anakin Skywalker lightsaber replica.
 • Vegetarische rollade Jumbo.
 • DLL De Lage Landen.
 • User cal explained.
 • Gemeenteraad Ham.
 • Maan namen.
 • Heren portemonnee Castelijn & Beerens.
 • Vacature Japans sprekend.
 • Nieuwsbrief tips.
 • Vacatures Harderwijk.
 • Spoelkraan met spoelkruis.
 • Chronisch compartimentsyndroom nhg.
 • Mango rijp.
 • Onderwijsmarkt Vilvoorde 2020.
 • Beste grafische laptop.
 • Hekla vulkaan informatie.
 • Mieren in slaapkamer.
 • Mooiste plekken Nederland boek.
 • Stalen tafelpoten Karwei.
 • Komeet te zien.
 • Meest noordelijke staat van VS.
 • Warmtebeeldcamera Lidl.
 • Arabische thee.