Home

Wiskunde formules Wikipedia

Wiskunde - Wikipedia

De wiskunde, zoals ontstaan uit de rekenkunde, is reeds bekend in de vroegste culturen. Zo is uit Egypte de Rhind-papyrus bekend. De Babyloniërs ontwikkelden een geavanceerd getallensysteem gebaseerd op het getal 60. Ook gebruikten zij algebraïsche formules als ab = ((a + b) 2 - (a - b) 2)/4 en tafels met machten om berekeningen sneller te kunnen uitvoeren Een vergelijking in de wiskunde is een betrekking waarin twee uitdrukkingen, waarin onbekenden voorkomen, aan elkaar gelijk worden gesteld. De gelijkstelling gebeurt met een gelijkheidsteken zoals in de vergelijking 2 x + 3 = 5 {\displaystyle 2x+3=5} waarin de uitdrukking 2 x + 3 {\displaystyle 2x+3}, met daarin de onbekende x {\displaystyle x}, gelijkgesteld wordt aan de uitdrukking 5. De onbekende grootheden worden vaak aangeduid met letters die aan het einde van het alfabet. Er is ook een directe formule: ( n ) = n ! ⋅ ∑ k = 0 n ( − 1 ) k k ! {\displaystyle !(n)=n!\cdot \sum _{k=0}^{n}{\frac {(-1)^{k}}{k!}}} Voorbeelden [ bewerken | brontekst bewerken Symbool. Het symbool π is de kleine letter pi uit het Griekse alfabet (overeenkomend met de Latijnse p).Dit symbool werd door Engelse wiskundigen William Oughtred in 1647, en Isaac Barrow in 1664 al gebruikt als afkorting van het Griekse woord περιφέρεια (periphereia = omtrek van een ronde vorm). De verhouding tussen diameter en omtrek gaven zij aan als δ / π waarbij δ als.

Index (formule) - Wikipedia

Vergelijking (wiskunde) - Wikipedia

Subfaculteit (wiskunde) - Wikipedia

In de wiskunde zijn de formules van Viète formules waarmee de coëfficiënten van een polynoom uitgedrukt worden in sommen en producten van de nulpunten. De formules zijn genoemd naar François Viète (vaak aangeduid met de gelatiniseerde vorm van z'n naam Franciscus Vieta ) Algemene formules. Normale, arithmetische uitdrukkingen kunnen in de wiskunde-context direct ingetikt worden. Bijvoorbeeld: $ a + b = c $. a + b = c. {\displaystyle a+b=c} $ c - a * b + d / (e + f) $. c − a ∗ b + d / ( e + f ) {\displaystyle c-a*b+d/ (e+f)

Pi (wiskunde) - Wikipedia

Wiskunde word algemeen gedefinieer as die studie van patrone in strukture, verandering en ruimte; meer informeel gestel, kan 'n mens sê dat dit die studie van 'getalle en syfers' is.Uit die formele oogpunt gesien is dit die ondersoek van aksiomaties gedefinieerde abstrakte strukture deur gebruik te maak van simboliese logika en wiskundige notasie; ander uitgangspunte word in die filosofie. Discrete wiskunde is de studie van wiskundige structuren die fundamenteel discreet zijn, dat wil zeggen dat er gehele, los van elkaar staande zaken bekeken worden. Hiermee onderscheidt de discrete wiskunde zich van de continue wiskunde, zoals analyse.De meeste objecten die bestudeerd worden binnen de discrete wiskunde zijn aftelbare verzamelingen, zoals de natuurlijke getallen

Meetkunde - Wikipedia

Reeks (wiskunde) - Wikipedia

De wiskunde, zoals die tot halverwege de jaren 60 van de vorige eeuw werd gedoceerd, is van Griekse oorsprong en is zelfs terug te voeren tot één man, de Griekse geleerde Euclides (spreek uit ui-klie-des, klemtoon op klie). Die leefde begin 3de eeuw voor Christus in de Egyptische stad Alexandrië Tau (τ) [/tɑu/]?, de 19e letter van het Griekse alfabet, is het in 2010 door fysicus-ondernemer Michael Hartl voorgestelde symbool voor de wiskundige constante tweemaal pi (2π), welke constante sinds 2001 wordt gepropageerd door initiatiefnemer Bob Palais (wiskundehoogleraar) en een groep medestanders als vervanging van de cirkelconstante π. Palais zelf stelde aanvankelijk als symbool voor Samenvatting over Wiskundige verbanden voor het vak wiskunde. Dit verslag is op 3 mei 2014 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholie Uitwerkingen van VMBO 4 Hoofdstuk 3 Verbanden 2: Gelijkwaardige formules (paragraaf 3.3). Wiskunde.net; de wiskupedia van het internet FORMULARIUM www.basiswiskunde.be Inhoudsopgave 1 Algebra 2 2 Lineaire algebra 4 3 Vlakke meetkunde 5 4 Goniometrie 7 5 Ruimtemeetkunde 10 6 Reële functies 1

Functie (wiskunde) - Wikipedia

 1. domein. Vanaf Bewijs door structuurinductie heeft het niets meer met wiskunde te maken. In één van de eerste regels staat, dat inductie gedefinieerd is over een vastgelegde verzameling. Zo moet het ook. Maar in de paragraaf Bewijs door structuurinductie gaat het over andere algemene structuren en hebben we de duidelijk vaste verzamelingen achter ons gelaten
 2. Waar wiskunde A en B al sinds de jaren tachtig bestaan, is wiskunde C, net als zijn grote tegenhanger wiskunde D, pas ingevoerd in het schooljaar 2007/2008. Er wordt bij wiskunde C meer de nadruk gelegd op bijvoorbeeld grafieken en onderwerpen die aansluiten bij sociale studies
 3. Startpagina; Willekeurig; In de buurt; Aanmelden; Instellingen; Donaties; Over Wikipedia; Voorbehou
 4. Wiskunde uitleg via duidelijke video's. Zeer geschikt voor zelf studie, volg de stof in uw eigen tempo

Wiskunde A Hier vind je alle havo wiskunde A-examens vanaf 2002, ook in losse vragen en antwoorden. Speciaal voor docenten: Op deze docenten USB-stick vindt u examens en herexamens wiskunde A , -A1, -A12 en -C inclusief alle pilotexamens vanaf 2000 (havo) en 2001 (vwo). Alle examenvragen (meer dan 800) zijn ook in .doc(x)-format ! [ 6.1 Kwadraten 6.2 Kwadratische formules 6.3 Grafieken 6.4 Rekenen met letters 6.5 Herleiden 6.6 Herleiden van breuke Het getal π, wordt ook wel als pi geschreven, is een getal dat in wiskunde en meetkunde gebruikt wordt. Pi is een getal dat nooit lijkt te stoppen door de vele getallen achter de komma.Pi heeft ongeveer de waarde 3,141592653..., maar het wordt vaak afgekort tot 3,14 Wonen & Keuken. Gratis levering vanaf 20 euro. Nederlandse klantenservice Wiskunde is eein van de oldste wetenschappen.Een gebrukelijke omschrieving van wiskunde is: 't bestuderen van patronen en structuren. Met strict logische redenerings perbeert ze oetspraoken (stellings) over definieerde objecten en de verbaanden daortussen te formuleren. 't Perces om te kommen tot dizze oetspraoken neuimen ze een wiskundig bewies

Het getal π, wordt ook wel als pi geschreven, is een getal dat in wiskunde en meetkunde gebruikt wordt. Pi is een getal dat nooit lijkt te stoppen door de vele getallen achter de komma.Pi heeft ongeveer de waarde 3,141592653..., maar het wordt vaak afgekort tot 3,14 4 MAVO Wiskunde. 4 MAVO Wiskunde. Ga naar 2. Verbanden 2.1 Machtsverbanden 2.2 De inhoud kun je benaderen met de formule: I = 4,2 × r 3 Bij dit verband kun je een tabel en grafiek maken. Opgaven . 1

Geschiedenis van de wiskunde - Wikipedia

Wiskunde/Oppervlakte:eenvoudige meetkundige vormen - Wikibook

Deze video's zijn een herhaling over lineaire formules en het opstellen hiervan en het opstellen van evenwijdige lijnen. Nieuwe elementen zijn de notatie van e Wiskunde. Home. Rekenvaardigheden. Klas 1. Klas 2. Klas 3H. Klas 3V. More. Hoofdstuk 3: Lineaire formules en vergelijkingen . In dit hoofdstuk gaat het over lineaire formules en vergelijkingen. Wat ga je in dit hoofdstuk leren? Grafieken van lineaire formules tekenen. Dat bij een lineair verband tussen x en y een formule van de vorm y = ax + b. Rearrangeerbare opdracht wiskunde stercollectie VO-content wiskunde vmbo-kgt 1. Formules. Ga naar Formules een verband weergeven met een formule. rekenen met een gegeven formule. Colofon. Het arrangement Formules is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet..

10 Bekende Wiskunde Formules die de Geschiedenis van de

 1. Uitdaging. In de wiskunde wordt er veel gewerkt met formules. Een veel voorkomende formule is: y = ax + b.Dit is de algemene vorm van een lineaire formule en binnen deze formule bestaat een lineair verband tussen x en y.Dat betekent dat als de waarde van x met even grote stapjes omhoog/omlaag gaat, dat de waarde van y dan ook met even grote stapjes (die groter of kleiner kunnen zijn) omhoog.
 2. Dit is een van de vele manieren waarop de Stelling kan worden bewezen (zie afb.2). De oppervlakte van het grote vierkant is: (a+b) 2 of (a+b)(a+b) Na vermenigvuldiging en de verzameling van soortgelijke termen, wordt dit: a 2 +2ab+b 2. De oppervlakte van het grote vierkant kan ook worden bepaald door de oppervlakten van de vier driehoeken en het kleine vierkant met zijden van lengte c bij.
 3. ant van een kwadratische vergelijking bereken je met de formule D = b 2 - 4ac.De discri
 4. Wanneer je een formule krijgt, moet je voor een variabele een getal kunnen invullen. Zie hieronder verschillende formules met lettervariabele a. Kun jij de uitkomst uitrekenen als a een bepaalde waarde heeft? Via de rode schuifknop kun je de waarde van a aanpassen. Controleer je antwoorden via de aanvinkvakjes
 5. Wiskunde vereis lang tye om nuwe benaderings te oordink en daarom moes wiskundiges tipies baie tyd gehad het om hulle belangstelling te beoefen. Die geskiedenis wys dan ook dat wiskundiges dikwels uit welvarende families kom. Volgens legende was Archimedes deel van die koninklike familie van Sirakuse
 6. Samenvatting Wiskunde exponentiele formules Samenvatting door een scholier 3e klas havo 344 woorden 11 jaar geleden 5,4 53 keer beoordeeld Vak Wiskunde Samenvatting Hoofdstuk 1 Exponentiële formules. De algemene vorm van een exponentiële formule is: h = b ∙ gt b is de beginhoeveelheid op tijdstip t =

Werken met formules en functies - Theorie wiskunde

 1. Wiskunde is 'n weêtenschapsvorm welke onder aore 'etallen, patroônen en structuren bestudeêrt. Wiskunde is ontstaen uut rekenen en meêtkunde. Zie ok. Pi (wiskunde) Deêze bladzie is vò 't lèst bewerkt op 21 mrt 2017 om 13:32. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons.
 2. Video uitwerkingen van 11e editie VWO 4 Hoofdstuk 6 Machtsverbanden: Formules met machten (paragraaf 6.5). Wiskunde.net; de wiskupedia van het internet
 3. Formule kan verwijzen naar: vergelijking (wiskunde), betrekking waarin twee expressies met onbekende grootheden met elkaar worden vergeleken (ook in de natuurkunde en scheikunde). wortelformule, formu [..
 4. Wiskunde - logaritmen, het getal e, ln Wil je graag weten wat een logaritme, het getal e, en een ln is? Deze wiskundige termen zien er erg ingewikkeld uit. Wanneer het duidelijk is hoe hiermee gerekend moet worden wordt het steeds makkelijker
 5. Dit is de oude site van Wiskunde-Examens.nl; de nieuwe site vind je op wiskunde-examens.nl. Deze site is voorlopig nog on-line zodat je oude content kunt vinden..
 6. Stelsels gebruiken om bij evenredigheid een formule op te stellen Wortelvergelijkingen algebraïsch oplossen: algemene vormen Wortelfuncties van de vorm f(x) = a + wortel(-x^2 +bx +c) - vergelijking van raaklijn op stelle
 7. Wiskunde is e formele weetnschap die oender mêer getalln, patrôonn en structeurn bestudeert. Wiskunde komt vôort vanuut telln en rekenn moar is vandoage vele mêer of dat allêne. Ofbeeldiengn die ier by passn ku je vien in de categorie Mathematics van Wikimedia Commons

6.1 Formules met twee variabelen 6.2 Stijgen en dalen 6.3 Niet-lineaire modellen 6.4 Toenamediagrammen 6.5 Differentiequotiente Wiskunde wurdt yn it algemien definiearre as de stúdzje fan patroanen fan struktueren, feroaring en romte; ynformeel soe sein wurde kinne dat it de stúdzje fan getallen en nûmers is. Yn de formalistyske opfetting is it ûndersyk fan aksiomatysk definiearre abstrakte struktueren fêstlein yn logyske en matematyske notaasjes Uitwerkingen van VWO 1 Hoofdstuk 6 Formules en letters: Kwadratische formules (paragraaf 6.2). Wiskunde.net; de wiskupedia van het internet Oppervlak en evenwichtslijn tussen twee formules bepalen Twee lijnen in een vlak hebben op de x- en y-as een onderlinge relatie, waarbij de formules elkaar kunnen kruisen. Het kan daarbij interessant zijn, hoeveel oppervlak de afzonderlijke of beide formules hebben. Zeker voor de bepaling van bedrijfsresultaten kan het zeer nuttig zijn Samenvatting over alle stof voor het vak wiskunde b en de methode Getal en ruimte. Dit verslag is op 16 mei 2017 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (6e klas vwo

Overleg:Neutraal element - Wikipedia

Video uitwerkingen van 11e editie VWO 4 Hoofdstuk 6 Machtsverbanden: Kwadratische formules (paragraaf 6.1). Wiskunde.net; de wiskupedia van het internet http://www.WiskundeAcademie.nl De site voor alle gratis uitleg van wiskunde op de middelbare school - Like us op Facebook - Follow us op twitter

Toepassingen van wiskunde Succes-formules Bennie Mols Ionica Smeets. Interviews Alexander Rinnooy Kan 6 Angelien Kemma 26 Erick van Egeraat 42 Jeroen van der Veer 54 Jos Benschop 68 Louise Gunning 80 Peter Blangé 90 Ronald Prins 104 Voorwoord 5 Bedrijfsthema's Hightech Rekenen aan camerabeelden 1 Wiskunde formules en tabellen (Paperback). Dit formule- en tabellenboekje onder redactie van NVvW bevat de formulekaarten havo en vwo, de tabellen van.. Wiskunde/Rekenkunde. Uit Wikibooks < Wiskunde. Naar navigatie Alle 'vaktaal' en begrippen zullen uitgelegd worden, of op de pagina zelf, of d.m.v. een link naar bijv. Wikipedia. Een uitgebreidere en eenvoudigere uitleg van veel onderwerpen van is een speciale operator die voornamelijk gebruikt wordt bij het resultaat van een formule Share your videos with friends, family, and the worl Lyceo Legt Uit Wiskunde A // Herschrijven van formules Examenstof voor havo en vwo Herschrijven van formules.. hoe? Examentrainer Celine legt het je uit! Bek..

Formules van Viète - Wikipedia

Inge!!!! We snappen het natuurlijk wel allemaal, maar toch. Als onze geliefde-met-roze-brilletje eens niet bereid is als we het niet snappen.. Videotekst. formule. Je ziet hier een formule. y=2x+1. een recept voor (x,y) Het is een soort recept. Als je weet hoe groot x is, dan kun je y uitrekenen met dit recept. Als ik voor x 1 kies, x = 1, dan kan ik uitrekenen welke y daarbij hoort. y = 2 x, maar 2 x betekent 2 keer x, en die x, dat is 1, + 1. En je ziet dat ik alles gewoon heb overgeschreven Wiskunde is de wetenschap die zich bezighoudt met de eigenschappen van getallen, patronen en structuren. Op het examen Wiskunde VMBO TL/GL 2021 komen vier hoofdonderwerpen terug. Het examen Wiskunde VMBO TL/GL zal bestaan uit enkele open vragen en een groot deel meerkeuzevragen over deze onderwerpen

Samenvatting over Examenstof voor het vak wiskunde. Dit verslag is op 19 mei 2010 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (4e klas vmbo Video uitwerkingen van 10e editie HAVO 4 Hoofdstuk 1 Formules en grafieken: Werken met formules (paragraaf 1.5). Wiskunde.net; de wiskupedia van het internet

LaTeX/Wiskundige formules - Wikibook

 1. Worteltrekken is het omgekeerde van kwadrateren. Uitleg, opgaven en uitwerkingen m.b.t Worteltrekken op Wiskunde.net
 2. Samenvatting over Lineare formules voor het vak wiskunde en de methode Moderne wiskunde. Dit verslag is op 27 oktober 2010 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (2e klas havo/vwo
 3. wiskunde A ook wiskunde B als profielvak kiezen. Het is ook mogelijk wiskunde B te kiezen als extra vak naast wiskunde A.1 In het profiel Cultuur & Maatschappij is wiskunde A een keuze-examenvak. De omvang van het vak wiskunde A is voor de havo 320 SLU. Hiervan beslaat het in deze syllabus gespecificeerde CE-deel ongeveer 60%
 4. Wiskunde is 'n wetenskap wat getalle en syfers bestudeer: hulle werking, onderlinge verhoudings, kombinasies en veralgemenings asook abstrakte en ruimtelike strukture en hulle meting, veranderings en veralgemenings. Hierdie kategorie bevat al die artikels in Wikipedia wat betrekking het tot wiskunde. Hoofartikel: Wiskunde
Afgeleide - WikipediaDriehoeksmeting - Wikipedia

Video:

Mathematica (software) - Wikipedia

Met Slimleren oefent jouw kind thuis op de pc of tablet interactief de stof die in de les aan bod komt. Het resultaat? Meer leerplezier en betere resultaten Het vak wiskunde B is een verplicht profielvak in het profiel Natuur en Techniek. In de profielen Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij en Cultuur en Maatschappij is wiskunde B een keuze-examenvak. Het is mogelijk wiskunde B te kiezen als extra vak naast wiskunde A of C.1 De omvang van het vak wiskunde B is voor het vwo 600 SLU Dit boek begint bij de basis van de Wiskunde, namelijk de rekenkunde. Hierna zullen andere basis onderwerpen van de wiskunde aan bod komen, zoals het berekenen van oppervlaktes en de inhoud (het volume) van verschillende vormen en het rekenen met procenten

 • Zoek en vind spellen Nederlands gratis downloaden.
 • Surrealistische foto's.
 • Betrouwbare buitenlandse webshops.
 • Loire streek.
 • Student aesthetics macro.
 • Stokstaartje huisvesting.
 • Tango instrumenten.
 • Smartschool donut.
 • Muursticker Winnie the Pooh Zwart wit.
 • Savedo jaaroverzicht.
 • RVO amerika.
 • Chocolade kaart.
 • Forbo Monel Floorcare.
 • Afbeelding klok wintertijd.
 • Ferro Canarische Eilanden.
 • Henri Matisse schilderijen.
 • Whatsapp Status Funny.
 • Amcor Flexibles Belgium.
 • Pfaff 090A.
 • Adam Lambert Idols.
 • Beste haar paste mannen.
 • Gehakt met mozzarella in de oven.
 • Alex Maas wiki.
 • Zware tegels leggen.
 • Pijn in bovenbuik en rug.
 • Munteenheid Indonesië.
 • Crivit Pro fietshelm.
 • Occasions Toyota.
 • Weergeven in een zin.
 • Urinoir met deksel complete set.
 • Diepvries No Frost nadelen.
 • Dierenasiel Zeewolde.
 • Groene Cars auto.
 • Gouves kreta strand.
 • St JAMES mode femme.
 • Manowar tour.
 • Dak veranda vervangen.
 • Tibia plateau.
 • Bob Marley Don't Worry About a Thing.
 • Trauma capitis protocol kind.
 • Mogen ouders huwelijk weigeren islam.