Home

Aantal abortussen Nederland 2021

Aantal abortussen blijft rond de 30

 1. Aantal abortussen blijft rond de 30.000. Nieuwsbericht | 07-02-2019 | 15:00. In 2017 werden in Nederland 30.523 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd. Dat zijn er iets meer dan in 2016. De meeste zwangerschapsafbrekingen gebeuren in de eerste 7 weken. 3.482 behandelingen (11 procent) werden uitgevoerd bij vrouwen die in het buitenland wonen en.
 2. Ruim 30.000 abortussen per jaar in Nederland, dat komt neer op zo'n vierzwangerschapsafbrekingen per uur. De meeste zwangerschappen werden afgebroken bij vrouwen van 25 tot 30 jaar. Bij 4,6% van de zwangerschapsafbrekingen vormde prenatale diagnostiek de reden
 3. Het aantal abortussen (inclusief overtijdbehandelingen) op in Nederland woonachtige vrouwen stabiliseerde zich sinds 2002 tussen de 28.000 en 29.000 per jaar, terwijl het totaal aantal uitgevoerde abortussen in diezelfde periode tussen de 33.000 en 34.000 per jaar lag
 4. Jaarlijks vinden er in Nederland zo'n 30.000 abortussen plaats. Bij een derde van deze vrouwen is dat niet de eerste keer
 5. Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 30.000 abortussen uitgevoerd, waarvan 10% bij vrouwen die niet in Nederland wonen. Nederland heeft in vergelijking met veel andere Europese en niet-Europese landen relatief een laag aantal abortussen
 6. Abortus in Nederland 6 augustus, 2019. special. Abortus en het recht op zelfbeschikking is een belangrijk thema in Het huis werd opgericht door een aantal huisartsen die het er niet mee eens waren dat vrouwen voor het afbreken van een ongewenste zwangerschap naar Engeland In Nederland staat abortus nog steeds in het Wetboek van Strafrecht
 7. In totaal gaat het in Nederland jaarlijks om 30.000 zwangerschapsonderbrekingen. Meer dan de helft (53%) vindt plaats in de eerste zeven weken van de zwangerschap meestal met de 'abortuspil'. Een op de vijf abortussen is een 'late' abortus (na 13 weken)

Feiten en cijfers en cijfers over abortussen in Nederland

 1. In 2018 waren er ook meer abortussen dan in 2015 en 2016. De toename van het aantal zwangerschapsafbrekingen is ook terug te zien in relatieve cijfers. In 2018 werden er per 1000 in Nederland wonende vrouwen tussen de 15 en 44 jaar 8,8 abortussen uitgevoerd. In de jaren daarvoor was het steeds rond de 8,6
 2. In 2019 hadden ruim zeven duizend personen contact met Slachtofferhulp Nederland als gevolg van een zedenmisdrijf. Het ging daarbij om slachtoffers (91%), betrokkenen en overige typen cliënten. Bijna negen van de tien (87%) van hen was vrouw. Van deze vrouwen had 27% contact als gevolg van een aanranding en 23% als gevolg van verkrachting
 3. der dan een jaar eerder. Volgens de gezondheidsinspectie IGJ is er sinds 2000 een dalende lijn te zien in het aantal abortussen. In 1985 ondergingen nog bijna 38.000 vrouwen een abortus

Abortus in Nederland - Wikipedi

 1. Het aantal in Nederland uitgevoerde abortussen is vorig jaar licht toegenomen. Daarmee is een dalende trend die sinds 2008 aanhield tot stilstand gekomen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
 2. Abortussen bij meisjes onder de 15 jaar: 111 131 142 87 96 83 65 68 Aantal abortusklinieken: 17 16 16 14 15 15 15 15 15 (2019). Jaarverslag 2017 van de Wet afbreking zwangerschap. Utrecht:.
 3. Jaarlijks laten ongeveer 28 duizend in Nederland wonende vrouwen een abortus verrichten. Dit aantal is in het afgelopen decennium maar weinig veranderd. Meeste abortussen onder 20-24 jarige
 4. Bijna 3650 abortussen (12 procent) werden uitgevoerd bij vrouwen die in het buitenland wonen en hiervoor naar Nederland kwamen. IGJ stelt ook vast dat de meeste vrouwen die abortussen ondergingen..
 5. der abortussen uitgevoerd dan in 2015 en 2.321
 6. der dan acht weken zwanger; doorgaans wordt geen abortus uitgevoerd als de vrouw langer dan 20 weken zwanger is
 7. De dalende trend zet door. In 2019 ging het om 1.779 jonge moeders. Ook het aantal geboren kinderen van meisjes onder de 20 jaar is gedaald. In 2019 zijn 1.259 kinderen van tienermoeders geboren. Een jaar eerder ging het om 1.310 kinderen. Sinds 2010 is het aantal tienermoeders aanzienlijk gedaald

Aantal abortussen in Nederland licht gestegen in 2018 Ministerie VWS In 2018 werden in Nederland 31.002 abortussen uitgevoerd, 479 meer dan in 2017. Per duizend vrouwen gaat het om 8,8 keer, ten. Toen Annet begon was de abortuspraktijk in Nederland al vanzelfsprekend. Protest tegen abortus (2019). En al neemt het aantal abortussen niet af,. Het aantal abortussen zal door de nieuwe wetten niet afnemen; ze worden wel gevaarlijker. Want door de toegang tot abortus te beperken, worden vrouwen gedwongen op een andere, onveilige manier hun zwangerschap te beëindigen. Van de ontwikkelde landen heeft de VS nu al het hoogste sterftecijfer als gevolg van complicaties bij de zwangerschap

Zie Abortus in Nederland voor het hoofdartikel over dit onderwerp.: In 1969 werd de Stichting Medisch Verantwoorde Zwangerschapsonderbreking (Stimezo) opgericht, die in 1971 de eerste abortuskliniek in Nederland opende in Arnhem, het Mildredhuis. Stimezo werd in 1998 opgeheven, maar twee klinieken, namelijk in Zwolle en Groningen, zetten de naam 'Stimezo' nog steeds voort Ilonka Modderkolk oonderging op jonge leeftijd een abortus en schrikt van de toon van de anti 12 nov 2019, 06:50 De ChristenUnie wil het aantal abortussen per jaar in Nederland. Het aantal vrouwen dat een abortus onderging in Nederland is in 2017 gestegen. In totaal werden 30.523 zwangerschappen afgebroken, 379 meer dan een jaar eerder. Volgens de gezondheidsinspectie IGJ werden de meeste abortussen uitgevoerd bij vrouwen tussen de 25 en 30 jaar. In 68 gevallen ging het om meisjes onder de 15 jaar Het aantal abortussen is in 2017 ten opzichte van 2016 met 1,26 procent gestegen naar 30.532. Zo'n 11 procent van de ingrepen werd in 2017 uitgevoerd bij buitenlandse vrouwen die speciaal.

Abortus Rijksoverheid

06-12-2019 | 08:15. Jaarlijks vinden er in Nederland zo'n 30.000 abortussen plaats. Bij een derde van deze vrouwen is dat niet de eerste keer Daling aantal abortussen. Sinds 2007 daalt hetaantal abortussen. In 2017 zijn 27.028 abortussen uitgevoerd onder vrouwen die in Nederland wonen en 3.482 abortussen bij vrouwen die in het buitenland wonen. Van het totale aantal vindt 10% van de zwangerschapsafbrekingen onder tieners plaats

Het aantal zwangerschapsafbrekingen in Nederland is in 2018 toegenomen met 1,5 procent. Zowel in absolute als in relatieve aantallen zijn er meer abortussen uitgevoerd. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over de Wet afbreking zwangerschap Aantal seh's Het aantal seh's in Nederland neemt gestaag af. Tussen 2016 en 2019 sloten 7 seh's en nam het aantal seh's dat 24x7 geopend is met 7 af naar 83. De bereikbaarheid van seh's blijft echter op peil Ook is het zo dat een aantal zwangerschappen die eindigen met een abortus, bij aanvang niet ongewenst zijn geweest. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn, als er sprake is van een ernstige aangeboren afwijking. Onderzoek geeft aan dat 1 op de 5 vrouwen ooit in haar leven onbedoeld zwanger is geweest. 68% daarvan was ongewenst Het aantal abortussen in de Provincie Groningen is in 2017 met vijf procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers die de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd vrijdag bekend heeft gemaakt. In totaal vonden er in 2017 1.301 abortussen plaats in Groningen, in 2016 waren dat er 1.236. Dat komt neer op een stijging van 5%

Title: Feiten en cijfers griep in Nederland, winter van 2018/2019 Author: RIVM Created Date: 8/30/2019 11:48:48 A Wij verstrekken aan veel verschillende organisaties cijfers over allerlei soorten boetes en processen. Hier vindt u veelgevraagde informatie over 2019 Het aantal gedetineerden is in 2019 voor het derde jaar op rij gestegen, blijkt woensdag uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Op 30 september 2019 waren er bijna. Het aantal vrouwen en meisjes dat in 2017 een abortus onderging, is gestegen. In dat jaar zijn er 30.523 zwangerschappen afgebroken, 379 meer dan in het jaar daarvoor Het Marketingrapport Schoonheidsspecialisten 2019 van Marktdata met interessante gegevens en cijfers over onze branche is vanaf beschikbaar. Vorige week hebben we al wat cijfers prijsgegeven, maar er is nog veel meer interessants te vinden in het rapport. Weetjes over schoonheidssalons in Nederland Geslacht ondernemer Veruit de meeste ondernemers van schoonheidssalons zijn vrouwen. Van de.

De fitnessbranche is in Nederland opnieuw gegroeid. Het aantal fitnesscentra is in 2019 namelijk voor het vierde opeenvolgende jaar toegenomen. Ten opzichte van vorig jaar was de groei in het aantal trainingslocaties 6%. In totaal bedraagt het aantal vestigingen nu 1.615, tegenover 1.530 in 2018 MADRID - Ondanks dat bij de campagne voor de verkiezingen van 28 april door de conservatieve PP partij het 'probleem' van de abortus werd aangekaart, blijkt dat sinds de aanname van de huidige abortuswet in Spanje in 2010 het aantal abortussen in de moeilijkste leeftijdscategorie 15 tot 19 jaar met 30,4% is gedaald van 13.696 in 2010 naar 9.410 meisjes/vrouwen in 2017 Aantal abortussen stijgt Uit Het Belang van Limburg verneemt men dat het aantal abortussen gestaag blijft stijgen. De cijfers in België behoren misschien wel tot de laagste van de wereld, feit is toch dat de stijgende trend een aantal specialisten aan de alarmbel doet trekken

In 2019 steeg het aantal rechtszaken licht ten opzichte van 2018. Er kwamen 1,54 miljoen zaken binnen bij de Rechtspraak, 20 duizend meer dan een jaar eerder. Bijna driekwart van de zaken die vorig jaar bij de Rechtspraak zijn aangebracht, waren civielrechtelijke handelsgeschillen en familiezaken. Sinds 2002 daalt het aantal afgebroken tienerzwangerschappen. Bij 13 procent van de abortussen ging het om vrouwen die in het buitenland wonen en voor de behandeling naar Nederland kwamen. In 1024 gevallen (4,6 procent van de zwangerschapsafbrekingen) was er een relatie tussen prenatale diagnostiek en de abortus 28 juni 2019 Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen Nederlands vwo 2019 . Kies vwo in 2019 als u breder geïnformeerd wilt worden Het aantal eerste asielverzoeken ligt daarmee net iets onder het niveau van vóór de coronacrisis. In 2019 kwamen er in totaal 26 720 asielzoekers en nareizigers. In 2015 was er een piek in het aantal asielzoekers dat naar Nederland kwam. De oorlog in Syrië zorgde in dat jaar voor een grote vluchtelingenstroom

Enkele feiten over abortus Rutger

 1. Er kwamen het afgelopen jaar weer meer buitenlandse toeristen naar Nederland, zo'n 20,1 miljoen. Dat is een toename van 7 procent vergeleken met een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van NBTC
 2. Cijfers van het CBS over de landbouw zoals het aantal varkens, runderen en melkgeiten, opbrengst per hectare in de akkerbouw, de omvang van de biologische veestapel, aangevoerde vis, suikerbieten, perenoogst, bloembollenteelt, verbouw van mais en glasgroenteteelt. Trends in Nederland 2019. English. Maatschappij. Trends. Bijna iedereen en alles.
 3. gen gemaakt voor 2018 en 2019 van het aantal huishoudens met een laag inkomen. Deze ra
 4. Nederland nu; Winter 2018/2019: Winter 2018/2019: Zeer zacht, zeer zonnig, en een normale hoeveelheid neerslag. Lenteachtig einde draagt bij aan plek in top 10 zachtste winters
 5. En nee, aantal abortussen zal daardoor niet stijgen di 22 okt 2019 17:05 Elk jaar zijn er ongeveer 400 à 500 vrouwen die naar het buitenland moeten om daar abortus te laten uitvoeren
 6. Abortussen bij in Nederland wonende vrouwen Abortuscijfer stabiel Het abortuscijfer is het aantal zwangerschapsafbrekingen per 1.000 vrouwen in de leeftijd 15 tot en met 44 jaar. Met andere woorden: het aantal abortussen bij het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd. In 2015 was het abortuscijfer 8,6 voor vrouwen die in Nederland wonen

Het aantal fatale woningbranden en het aantal dodelijke slachtoffers schommelen al een aantal jaar rond de 30. Het rapport laat zien dat 60% van de fatale branden is ontstaan door menselijk handelen, met als meest voorkomende brandoorzaak onvoorzichtigheid bij roken (33%), gevolgd door koken (13%). 30% van de branden is ontstaan door een technische oorzaak in elektrische apparatuur 2019 was met een gemiddelde temperatuur van 11,2 °C het zesde zeer warme jaar op rij. Dit beeld past in de trend van een opwarmend klimaat. Met 40,7 °C in Gilze-Rijen werd op 25 juli de hoogste temperatuur sinds minimaal 3 eeuwen in Nederland geregistreerd Het aantal Britten dat deze kant op komt, neemt al vier jaar toe. In de eerste helft van 2019 kwamen 3500 Britten naar Nederland. Dat zijn er zo'n 900 meer dan het jaar ervoor In 2019 bleef het aantal verkochte stuks in de modebranche stabiel ten opzichte van het jaar ervoor. De gemiddelde prijs daalde wel met 1,8%. De omzetdaling van -1,9% kan dus met name worden verklaard door een lagere gemiddelde prijs

De cijfers uit de Kamerbrief komen tot stand op basis van de cijfers van het CBS (aantal verkeersdoden), Rijkswaterstaat (BRON) en het SWOV (aantal verkeersgewonden). Cijfers Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Hieronder vindt u de meest recente CBS-cijfers over het aantal verkeersdoden. Tabel 1 geeft een totaalbeeld voor heel Nederland In 2019 is het aantal leaseauto's in Nederland met 12,8 procent gegroeid. Dit meldt de VNA. Er zijn nu 1.128.000 voertuigen, een toename van 128.000 auto's ten opzichte van 2018. De groei komt voor rekening van zowel private lease als zakelijke personen- en bestelauto's. De meeste groei zat in de private lease waar 25,6 procent [ CBS: aantal runderen blijft krimpen Dit blijkt uit de voorlopige cijfers over mei van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nederland telde op 1 april 2019 bijna 3,8 miljoen runderen

Private lease doet het goed in Nederland. Het aantal personenauto's dat via deze constructie in 2019 op kenteken ging, nam met 25,6 procent toe tot 188.000 stuks, blijkt vrijdag uit nieuwe gegevens over het Nederlandse leasewagenpark van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) Voor mannen nam dit aantal af van 62.300 in 2011 naar 27.600 in 2019. Voor vrouwen is dit aantal afgenomen van 72.600 in 2011 naar 32.700 in 2019 (absolute aantallen zichtbaar in de tabelweergave). Prevalentie laatste jaren redelijk stabiel. De trend in de zorgprevalentie van astma laat een schommelend patroon zien over de periode 2011-2019 De sociale staat van Nederland 2019 Redactie: Annemarie Wennekers Jeroen Boelhouwer Crétien van Campen Jeanet Kullberg. Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een interdepartementaal, wetenschappelijk instituut, dat - gevraagd en ongevraagd - sociaal-wetenschappelijk onderzoek verricht Het aantal deelauto's is in 2019 met circa 10.000 auto's toegenomen. Het totaal aantal deelauto's in Nederland komt hiermee op 51.149 in 2019. De absolute groei ten opzichte van vorig jaar is stabiel gebleven, wat doet vermoeden dat er een nieuwe fase is aangebroken in de ontwikkeling van de markt voor deelmobiliteit Algemeen Naam Abortusregistratie Nederland Afkorting WAZ-registratie Beschrijving. Per kwartaal leveren abortusklinieken en ziekenhuizen geanonimiseerde geaggregeerde gegevens over alle uitgevoerde abortussen en overtijdbehandelingen aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Abortus in Nederland Kennis - Atri

 1. In 2019 zijn tot op heden 113 moorden gepleegd. Dat zijn er zeven meer dan in 2018. Dat jaar eindigde de teller op 106, het absolute laagterecord sinds Elsevier Weekblad in 1992 begon het aantal moorden te registreren.. De moord op de 44-jarige advocaat Derk Wiersum op 18 september in Amsterdam is één van de schokkendste zaken
 2. Zij komt donderdag met een plan om het aantal abortussen in Nederland verder terug te Ook de ChristenUnie stemde in 2019 nog tegen een PvdA-voorstel om de pil weer in het basispakket op.
 3. imale uitgaven van een zelfstandig huishouden aan onvermijdbare, basale zaken als voedsel, kleding, wonen, verzekering et cetera. Het niet-veel-maar-toereikendbudget (nvmt) houdt ook rekening met de
 4. Cijfers rondom abortus. Ruim de helft (55%) van alle zwangerschapsafbrekingen vindt plaats in de eerste zeven weken van de zwangerschap - een foetus is bij zeven weken een klompje cellen ter grootte van een erwt.Slechts 18% van het aantal zwangerschapsafbrekingen vindt plaats na 13 weken zwangerschap (Inspectie Gezondheid & Jeugd, 2019)

Nederland kreeg in 2019 grootste aantal nieuwbouwwoningen sinds tien jaar Nederland kreeg er vorig jaar bijna 71 duizend nieuwbouwwoningen bij. Dat is het hoogste aantal in tien jaar tijd en ruim 6 procent meer dan in 2018. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Marc van den Eerenbeemt 29 januari 2020, 0:0 In 2019 zijn er tot 2 oktober in Nederland 80 patiënten met mazelen gemeld. De afgelopen jaren werden er jaarlijks meestal tussen de 10 en 20 mazelenpatiënten gemeld, in 2018 waren het er 24

aantal 89.140. Volgens de registratierapportage van VPTZ Nederland zijn 12.351 cliënten ondersteund in 2017, in 2016 was dit aantal 12.130. Het percentage door VPTZ ondersteunde cliënten ging daarmee van 13,6% (2016) naar 13,8% (2017). 1.2 Rol en positie VPTZ Nederland Voor 2019 verwachten we 3,7% stijging van het aantal logies-overnachtingen. We verwachten ook over langere termijn een stijging. De wereldbevolking neemt toe en de welvaart ook. Ook is reizen toegankelijker geworden, zijn millennials reislustiger dan oudere generaties en zijn Europese stedentrips in opkomst geraakt

Nederland telt ruim 28.000 sportverenigingen. Dit is op basis van de statistiek van het CBS. De ledenstatistiek van NOC*NSF en de cijfers van de Kamer van Koophandel laten een lager aantal verenigingen zien: ongeveer 24.000 sportverenigingen. Niet alle sportverenigingen in Nederland zijn aangesloten bij een van de lidorganisaties van NOC*NSF Het aantal vrouwen dat in Nederland een abortus laat uitvoeren, daalt. Vorig jaar lieten 30.577 vrouwen hun zwangerschap afbreken, 1130 minder dan in 2011. Dat heeft de Inspectie voor de. In 2002 is bij 29.450 in Nederland wonende vrouwen een abortus of een overtijdbehandeling uitgevoerd. Per 1000 vrouwen komt dat neer op 3,2 abortussen of overtijdbehandelingen. In 2001 was dat nog 2,9 per 1000. In de afgelopen tien jaar is het aantal.

Abortuscijfer daalt

Het aantal vrouwen dat in Nederland een abortus laat uitvoeren, daalt. Vorig jaar lieten 30.577 vrouwen hun zwangerschap afbreken, 1130 minder dan in 2011

Het aantal geboortes neemt fors af. Werden er in 2010 nog 184.000 kinderen geboren, in 2018 waren dat er nog maar 169.000. Ook neemt het aantal kinderen per vrouw af: van 1,8 in 2010 naar 1,59 in. Hoe staat het met de volksgezondheid en zorg in Nederland? Volksgezondheidenzorg.info, een product van het RIVM, biedt open data en onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie.Deze informatie komt tot stand in samenwerking met een groot aantal experts van verschillende instituten Aantal registraties per 10.000 inwoners De kaart toont het jaarlijks gestandaardiseerd aantal registraties per 10.000 inwoners, gemiddeld over de periode 2012-2015. Zowel onder als boven het Nederlands gemiddelde gebruiken we een indeling in twee gelijke klassen. Berekening van significantie van de afwijking van het Nederlands gemiddeld Armoede en schulden in Nederland. Dit aantal is vanaf 2010 elk jaar toegenomen; De tweejaarlijkse Zelfstandigen Enquête Arbeid 2019 van het CBS en TNO geeft een overzicht van de financiële stand van zaken onder zelfstandig ondernemers vóór de coronacrisis

Toename aantal abortussen in 2018, minder vaak bij tieners

Aantal inwoners Nederland, jaren 1996 tot en met 2020. Het aantal inwoners in Nederland is met 1.914.684 inwoners toegenomen (afgerond is dat 12%): van 15.493.889 in 1996 tot 17.408.573 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd Gebruik een 100% compleet overzicht van alle Scholen in Nederland.BoldData helpt je op weg met een maatwerkbestand met alle 115.865 Scholen in Nederland van uitzonderlijke datakwaliteit. Gecollecteerd uit unieke bronnen zoals de KvK en CBS.. Het aantal Scholen in Nederland is 115.865. Één op de vijf Nederlandse Scholen zijn gevestigd in Noord-Holland (21%) Het aantal bedrijven en kippen in Nederland. Het aantal pluimveebedrijven in Nederland neemt af. Waar in 2000 nog 1.614 vleeskuikenbedrijven waren (inclusief ouderdieren), waren er in 2019 nog 875 van deze bedrijven. Ook het aantal kippen is de afgelopen jaren gedaald Figuur: Aantal hoofdvestigingen in het primair onderwijs Bron: DUO 1 cijfer PO 2010-2019 Definitie: Aantal hoofdvestigingen in het Primair Onderwijs van de door het ministerie van OCW erkende en bekostigde onderwijsinstellingen.Op basis van de leerlingaantallen primair onderwijs zoals beschikbaar in BRON (basisregistratie onderwijsnummer). Het betreft de scholen op de peildatum 1 oktober

Abortus

Slachtoffers van zeden- en geweldsmisdrijven OCW in cijfer

Cijfers van het CBS over de landbouw zoals het aantal varkens, runderen en melkgeiten, opbrengst per hectare in de akkerbouw, de omvang van de biologische veestapel, aangevoerde vis, suikerbieten, perenoogst, bloembollenteelt, verbouw van mais en glasgroenteteelt Het aantal vrouwen dat in Nederland een abortus laat uitvoeren, daalt. Vorig jaar lieten 30.577 vrouwen hun zwangerschap afbreken, 1130 minder dan in 2011. Dat heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vrijdag gemeld

Aantal auto’s in Nederland | dehardecijfers

Aantal abortussen in Nederland stijgt - Dokters van Morgen

Lees meer omtrent . Sdu.nl: Oprecht de beste keuze Dat is zo'n 15 procent van het totale aantal verwekte kinderen per jaar in Nederland. Ons uitgangspunt is te streven naar zo min mogelijk abortussen, het liefste geen enkele. In de politieke realiteit van nu is onze inzet dat beleid van de overheid erop gericht moet zijn dat het aantal zwangerschapsafbrekingen omlaag gaat

We hebben er weer een feestje van gemaakt, eerste kerstdag met de hele familie (van mijn kant) hier lekker steengrillen en gourmetten, muziekje aan, mam nam de tulbanden mee, en net als voorgaan Aantal abortussen in Nederland daalt Het aantal vrouwen dat in Nederland een abortus laat uitvoeren, daalt. Vorig jaar lieten 30.577 vrouwen hun zwangerschap afbreken, 1130 minder dan in 2011 DEN HAAG - Het aantal abortussen in Nederland is in 2004 nauwelijks gestegen. In totaal zijn er 33.342 abortussen uitgevoerd, een half procent (183) meer dan in 2003 Daarvoor is het van belang dat Nederland voor de lange termijn investeert in de noodzakelijke infrastructuur. Achterover leunen is er niet bij. Terugblik prestaties 2019: forse groei, tevreden reizigers. De trein is populair. In 2019 groeide het aantal reizigerskilometers met 3,7% ten opzichte van een jaar eerder, het hoogste groeicijfer.

5-1784/1 (Sénat) 53-2399/1 (Chambre)

Aantal abortussen neemt licht toe medischcontac

De Nederlandse Abortuswet (1984) oftewel de Wet afbreking zwangerschap. Wet uit 1984 die abortus provocatus in Nederland onder bepaalde woorden toestaat De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland. Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in De Bilt en gaan terug tot 1901. Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje Het aantal leden en lidmaatschappen blijft jaarlijks afnemen. Het aantal sporters is ruim twee keer zo hoog als het aantal leden. Dat betekent dat het marktaandeel van de sportbonden in 2019 iets minder was dan vijftig procent. Door de jaren heen neemt het percentage leden minimaal af, terwijl het percentage sportdeelname stijgt

CBS: Homoseksuelen minder positief over eigen woonbuurtPodcast De Dag: waarom we het wéér over abortus hebben

In 2019 had 0,4% van de volwassenen (circa 60 duizend mensen) in het afgelopen jaar GHB gebruikt; dat is minder dan ecstasy (2,7%), cocaïne (1,8%), en amfetamine (1,4%). Daarentegen is het aantal incidenten met GHB relatief hoog en vaak ernstig van aard. GHB wordt daarentegen relatief vaak door uitgaande jongeren en jongvolwassenen gebruikt Het aantal rokers in Nederland neemt af. In 2019 rookte 21,7% van de bevolking van 18 jaar en ouder. In 2014 rookte nog 25,7% van de volwassen bevolking. Hoogopgeleiden roken minder vaak dan middelbaar en lager opgeleiden.; 3,0% van de bevolking is een zware roker: zij roken 20 of meer sigaretten of shagjes per dag Nederland, 2019 25 jaar cijfers over incidentie, prevalentie, ziekte en sterfte Gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, Dutch Hospital Data, aantal mensen met een chronische HVZ bedraagt anno 2018 1,5 miljoen Nederlanders en is gestegen in de laatste jaren

 • Erwtensoep vegetarisch.
 • Birthday Pictures Ideas.
 • Stierkikker bestrijden.
 • Belgian Cycling kalender.
 • Mini houtkachel camper.
 • Pixum pasfoto.
 • Ontspanner duiken.
 • Tarieven Marktplaats.
 • Magic winx.
 • Pizzeria Leeuwarden domino.
 • Leon Goretzka wiki.
 • Maltezer temperament intelligent.
 • Tibia plateau.
 • RICHTING Excel engels.
 • Nieuws 2019.
 • Honda CB 600 Hornet.
 • Gevaarlijkste kwal.
 • Nutri ninja bl 682 auto iq.
 • Bietensap Jumbo.
 • Tinne Oltmans roos haar.
 • Acne behandeling Eindhoven.
 • ELRO TV Simulator.
 • De Boulevard Meteren.
 • Lage zwembadoverkapping.
 • How long is Days Gone.
 • Grijze balken Facebook.
 • Plattegrond camping La Plaine Ruoms.
 • Dierendagbox hond.
 • Corona Ziekenhuis Genk.
 • Stierkikker bestrijden.
 • TUI Bulgarije Pomorie.
 • WhatsApp reservekopie blijft hangen.
 • Vandaag zou je verjaardag zijn.
 • Korps Mariniers eisen.
 • Carly adapter VAG.
 • Schroothandel Leeuwarden.
 • Vuur op balkon.
 • De Bourgondiër Bergen op Zoom.
 • Snack Kursatto Ronse.
 • Nadelen baardtransplantatie.
 • Lisa Bonet leeftijd.