Home

Geopunt gewestplan

Kaart Geopunt Vlaandere

Geopunt Vlaandere

 1. Vragen ivm gewestplan en Geopunt.be. K. kennee89. Lid geworden 12 dec 2017 Berichten 140 Waarderingsscore 0 Punten 0. 31 jul 2018 #1 Wij zouden graag weten welke functie de (vrije) grond naast onze recent gekochte woning heeft
 2. fin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE. AGIV - gis.
 3. De oude gewestplannen raadplegen kan op de website van GeoPunt. Bovenaan op die website kan je het adres ingeven, aan de linkerkant van het scherm kan je 'gewestplan' aanklikken. Ter info: In Laarne is het Gewestplan GENTSE EN KANAALZONE (K.B. 14/09/1977) van toepassing
 4. istratieve percelen, het Gewestplan, kaarten betreffende de overstro
 5. Gewestplan. Klik hier om de kaart op Geopunt te openen. Kies links voor 'gewestplan' als kaartlaag in Geopunt..
 6. Iedereen kan het gewestplan komen inkijken op de bouwdienst. Via Geopunt Vlaanderen is het gewestplan ook te raadplegen. Contact Bouwdienst - ruimtelijke ordening Adres Hannekestraat 1, 2480 Dessel tel. 014 38 99 27 fax 014 37 23 89 E-mail bouw@dessel.be. Alle openingsuren. Deel deze pagina

Catalogus Geopunt Vlaandere

 1. Tientallen officiële geografische gegevens die door de verschillende Brusselse instellingen worden geleverd (Leefmilieu Brussel, Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, MIVB, enz.)
 2. Stratenplan, luchtfoto's, gewestplan Wil je plannen bekijken van Pelt zoals het stratenplan, het gewestplan, luchtfoto's, het grootschalig referentiebestand,... dan kan je deze tot op perceelsniveau raadplegen op www.geopunt.be
 3. Het Geografisch portaal (Geopunt) is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie en het uithangbord van het samenwerkingsverband voor geografische informatie in Vlaanderen (GDI-Vlaanderen)
 4. g te achterhalen van een stuk grond kan u steeds terecht bij de dienst stedenbouw. Het gewestplan kan u ook raadplegen op de website van Geopunt Vlaanderen

Het gewestplan ligt ter inzage op de dienst vergunningen en kan je ook raadplegen via de website van Geopunt. Opgelet. Indien voor een bepaald perceel een BPA of RUP werd opgemaakt, dan gelden de bestemmingen en voorschriften van dat plan, en is het gewestplan aldaar niet meer van kracht Het gewestplan arrondissement Mechelen werd goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 5 augustus 1976. Externe Links. Geopunt Vlaanderen; Contact . Omgevingsloket. Adres Gemeentestraat 21 2570 Duffel Stratenplan bekijk op Google Maps T. 015 30 72 60 e-mail omgeving@duffel.be. Morgen . gesloten Bestemmingsplannen (ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg) zorgen voor de verfijning op perceelniveau. Ze geven aan welke stedenbouwkundige voorschriften van kracht zijn op bepaalde percelen of gebieden en ze worden gebruikt als afwegingskader bij het behandelen van stedenbouwkundige vergunningen Geoplannen.ruimteinfo.be is een officiële website van de Vlaamse overheid. uitgegeven door Departement Omgeving. Contacteer on

Geopunt-kaarttoepassing | Applicaties | CatalogusDownloadtoepassing | Applicaties | Catalogus | Geopunt

Gewestplan - Departement Omgevin

 1. In Anzegem is volgend gewestplan van toepassing: Kortrijk: vastgesteld bij KB van 04 november 1977; Nuttige links. Vlaamse Overheid over Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen: hier vind je meer informatie over de gewestplannen en de bijhorende voorschriften. Geopunt: hier kan je de gewestplannen raadplegen
 2. gen van het gewestplan op vele plekken gewijzigd door de opmaak van 'ruimtelijke.
 3. g is toegekend aan heel het grondgebied. Tevens wordt de visie van de overheid uitgedrukt omtrent de toekomstige ruimtelijke ordening, bv. door het reserveren van woonuitbreidingsgebieden, of door het voorzien van nabestem
 4. Sinds 2000 gebeuren geen nieuwe gewestplanwijzigingen meer. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) vervangen geleidelijk aan de bestaande gewestplannen. Enkel waar nog geen ruimtelijk uitvoeringsplan geldt, is het gewestplan nog van kracht. U kunt de gewestplannen raadplegen op geopunt (aan de linkerkant van het scherm 'gewestplan' kiezen)
 5. gen vast van de verschillende delen van het grondgebied, zoals bewoning, nijverheid, landbouw, parkgebied of enig ander gebruik. Het gewestplan is raadpleegbaar via Geopunt (klik links op 'Gewestplan'). Worden er vandaag nog gewestplannen opgemaakt en/of gewijzigd

Bestemmingsplannen: GRUP's, gewestplan - Departement

 1. g van de gronden vast. Zo zijn er percelen bestemd voor wonen, landbouw, industrie, recreatie Je kunt het gewestplan raadplegen op de website van 'Geopunt Vlaanderen' via onderstaande link of bij de dienst ruimtelijke ordening
 2. gen, verenigingen en overheidsdiensten. Op die website kunt u de geografische informatie uit de vroegere Geo-Loketten van de Vlaamse overheid raadplegen over bevoegdheden van de Vlaamse overheid, zoals milieu, erfgoed, landbouw of economie
 3. gskaarten bijvoorbeeld combineren met de geluidsbelastingskaarten om op zoek te gaan naar een ideaal stuk bouwgrond
 4. Het gewestplan kan niet meer gewijzigd worden. Op sommige plaatsen kan het wel vervangen worden door een ruimtelijk uitvoeringsplan. Je kan het gewestplan inkijken via geopunt. Meer informatie over het gewestplan kan je vinden op de website van Ruimte Vlaanderen.
 5. Omgevingscheck Deze webtoepassing gaat, binnen het kader van een aanvraag voor een omgevingsvergunning, na welke voorschriften gelden op een bepaald.
 6. Geopunt-kaart Handleiding v2.0 Document versie De Kaarttoepassing 1 Kaarttoepassing kiezen 9 Achtergrondkaart kiezen 2 Zoeken 10 Coördinaten en schaal 3 Zoeken via perceelnummer 4 Help, disclaime

U kunt de GBP-indeling in gebieden ook raadplegen via de cartografische website BruGIS©; De KaTKS De 'KaTKS' staat voor de 'kaart van de toelaatbare kantoorsaldi'. Deze kaart geeft concreet vorm aan het algemene GBP-voorschrift 0.14 en is van toepassing in het woongebied met residentieel karakter, het typische woongebied en het gemengde gebied Via de toepassing CadGIS (www.cadgis.be) kunt u gratis het kadastrale percelenplan raadplegen. U kunt in het plan zoeken op straatnaam en huisnummer en u kunt er ook een afdruk maken

Risicoatlassen vogels en vleermuizen mbt windturbines

De geschrapte reservatiestroken zijn ook visueel weergegeven op het gewestplan op geopunt.be, de desbetreffende stroken zijn blauw gemaakt. Dus alle blauwe stroken zijn geschrapte reserveringsstroken, de niet-geschrapte (dwz. actueel geldende) zijn zwart en zijn breder Dit is het GIS-samenwerkingsverband van de provincie Oost-Vlaanderen met haar gemeenten. GIS-informatie is rechtstreeks raadpleegbaar via de geoloketten Gewestplan Legende Mijn plaatsen Danszaal 1 Dansstudio Het DansAteljee - Pronkenbergstraat 29, 2550 Kontich (Sportlokaal) Pronkenbergstraat, Kontic Geopunt (watertoets) Op Geopunt wordt alle beschikbare informatie van de Vlaamse Overheid op één kaart verzameld en ter beschikking gesteld, zoals bv. luchtfoto, gewestplan... Voor de opmaak van de watertoets bij bouwaanvragen werd door de gemeente een watertoetskaart voorbereid met de overstromingsgevoelige gebieden en de infiltratiegevoelige bodems

Vragen ivm gewestplan en Geopunt

Overzicht van alle beschikbare geografische data, ingedeeld per categorie volgens ISO-standaar De bepalingen van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 7 maart 1977, zijn van toepassing op het grondgebied van gemeente Beersel. Het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse kan geraadpleegd worden op de website van Geopunt Vlaanderen . Gewestplanwijzigingen worden niet meer doorgevoe.. Dit gewestplan werd goedgekeurd op 30 mei 1978, maar is nadien ook een aantal keer gewijzigd. Op dit moment maakt de overheid geen gewestplannen of gewestplanwijzigingen meer. Het gewestplan is raadpleegbaar via Geopunt, de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie:. Met de toepassing CadGIS kunt u het Belgische kadastrale percelenplan gratis raadplegen en er een afdruk van maken. Opgelet: CadGIS werkt optimaal in Chrome. Ze is ook compatibel met Firefox en Edge, maar niet met Internet Explorer. Naar de toepassing

Gewestplan / Geopunt - Gemeente Geetbet

 1. gen vast van de verschillende delen van het grondgebied zoals wonen, industrie, landbouw, parkgebied of enig ander gebruik. Waar bevindt Diksmuide zich? Het grondgebied Diksmuide bevindt zich in het gewestplan 'Diksmuide-Torhout', goedgekeurd bij het Koninklijk Besluit van 5 februari 1979
 2. g van het gewestplan verfijnen. Zoek de bestem
 3. gen waarbij voor elk stuk grond de ruimtelijke bestem
 4. ArcGIS Web Applicatio
 5. g van een bepaalde zone is een belangrijk criterium voor het al dan niet toestaan van een stedenbouwkundige vergunning. Als je een woning wil bouwen, ga dan zeker na of de grond binnen het woongebied of woongebied met landelijk karakter is gelegen
 6. Het gewestplan kan online geraadpleegd worden via Geopunt. Klik hier voor het Geopunt. Contact & openingsuren. Wonen en omgeving - Ruimtelijke Ordening en Huisvesting - enkel op afspraak! Gebouw AC Praetorium Adres Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren tel. 012 800 00

RO Viewer - Vlaanderen RO Viewe

Werken met Geopunt (GIS-viewer) - Downloadbaar

Wil je plannen bekijken van Bocholt zoals het stratenplan, het gewestplan, luchtfoto's, het grootschalig referentiebestand, dan kan je deze tot op perceelsniveau raadplegen op www.geopunt.be.. De website Geopunt (opent in nieuw venster) maakt de kaart van Vlaanderen en de geografische gegevens nog meer toegankelijk voor burgers, ondernemingen, verenigingen en overheidsdiensten Bouwen Geopunt-kaart Gewestplan Hinder in kaart Hoogtekaart INSPIRE Minimaps Ondernemen Recht van voorkoop Reis door de tijd Logout Al

Gewestplan Met de gewestplannen werd in de jaren zeventig heel België ingedeeld in ruimtelijke bestemmingen. Deze bestemmingen bepalen waar er woonzones liggen, waar er industrie of landbouw mag komen, welke gebieden voorbehouden zijn voor groen of recreatie,. Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie. Het dienstverleningsregister. Het dienstverleningsregister wil de unieke bron zijn voor de identificatie van publieke dienstverlening in Vlaanderen. Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP Opgelet! Het is juridisch niet correct om het gewestplan gecombineerd weer te geven met de kadastrale percelen omdat het gewestplan op een niet kadastrale middenschalige ondergrond werd ingetekend. Dit leidt tot verschuivingen in de grenzen die op het gewestplan te zien zijn en de perceelsgrenzen Hierdoor krijgen deze percelen opnieuw de bestemming volgens de grondkleur van het gewestplan. De reservatiestroken in Lanaken werden op het gewestplan 'Limburgs Maasland ' opgenomen in 1980 en dit in functie van geplande wegenwerken of andere werken van openbaar nut zoals omleidingen en de verbreding van waterwegen Het gewestplan legt voor het volledige grondgebied van Moorslede de grondbestemmingen vast. Dit gebeurt aan de hand van een beperkt aantal bestemmingsvoorschriften. Een De gemeente Moorslede is opgenomen in het gewestplan Roeselare-Tielt dat werd goedgekeurd op 17/12/1979.. Het gewestplan is zowel voor de overheid als de burger bindend

Gewestplannen - Gemeente Laarn

Gewestplan kaarttoepassing v1.1 1 De Kaarttoepassing 1 Zoekterm ingeven 8 In- en uitzoomen 2 Gevonden plaats tonen op de kaart 9 Een andere kaarttoepassing kiezen 3 Help, Help, disclaimer of bronnen Deze pagina geeft meer uitleg over het gebruik van Geopunt en over de bronnen van Geopunt die gebruikt zijn in de kaarttoepassingen Kadastraal percelenplan Vlaanderen (CadGIS) OPGELET: Deze data zijn gratis en voor iedereen beschikbaar (Open Data). Een bestand van Vlaanderen is direct downloadbaar, om uw product op maat te versnijden en vervolgens te downloaden is registratie noodzakelijk bebouwing bewoning cartografie geografie geografische kaart geopunt gewestplan grondgebruik historische kaart hoogtelijn hydrografie isohypse luchtfoto ruimtelijke ordening satellietfoto stadskern stadsontwikkeling topografie Vlaanderen wonen Het gewestplan Sint-Truiden - Tongeren werd opgemaakt door het Vlaamse gewest en goedgekeurd op 5 april 1977. Het is echter een verouderd planningsinstrument dat enkel nog van kracht is op die plekken waar het niet vervangen werd door een nieuwer plan, zoals de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's) Het gewestplan Hasselt-Genk (goedgekeurd door Koninklijk Besluit van 3 april 1979) bepaalt de specifieke bestemming van het gehele Halense grondgebied. Je kan het gewestplan raadplegen via Geopunt Vlaanderen

De gemeente Liedekerke ligt binnen het kaartblad Halle-Vilvoorde-Asse van het gewestplan, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 7 maart 1977. Het gewestplan werd gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 De oude gewestplannen raadplegen kan op de website van GeoPunt (aan de linkerkant van het scherm 'gewestplan' kiezen). Contact. Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening - Contact en openingsuren Gebouw Gemeentehuis Adres Markt 20, 9550 Herzele tel. 053 60 70 74 E-mail sro@herzele.be. Openingsuren adres bodemkaart bouwen geodata geoportaal geopunt gewestplan kaart luchtfoto's onderwijs routes toerisme Vlaanderen vrije software vrije tijd wonen ictopkc open bron Meld aan Registree De Vlaamse portaalsite www.geopunt.be biedt sinds eind november 2013 gebundelde geo-info aan. Geopunt is sindsdien dé plaats geworden om allerlei info te consulteren. Denk hierbij bv aan het Grootschalig Referentiebestand (GRB), het gewestplan, overstromingskaarten, voorkooprechten, de Atlas der Buurtwegen, maar even goed aan sportaccommodaties, bibliotheken, scholen, logies, Geopunt-kaart (zie 2.1 De kaart): Voor opzoeken van interessante plaatsen, tonen van geografische kaarten bovenop een achtergrondkaart, tonen van eigen geografische services of KML-data op de kaart, routeberekening, hoogteprofiel opvragen en voor meten en tekenen op de kaart. 2. Gewestplan: Raadplegen van het Gewestplan van Vlaanderen. 3

Plannen betreffende de Ruimtelijke Ordening - Gemeente

- Op Geopunt.be vind ik dit niet terug, daar staat deze grond als woonuitbreidingsgebied (toch nog anders dan agrarisch?) - Bizar is dat ik op het gewestplan van Geopunt.be verschillende gronden als woonuitbreidingsgebeid terugvind, terwijl op die gronden nu zelfs al woningen staan.. is dit normaal Werken met Geopunt (GIS-viewer) obsurv Een oefening om de verschillende functies van Geopunt te leren kennen, aangepast aan onze schoolomgeving, maar kan aangepast worden (word-document) Dus én gewestplan én VEN-kaart én duingebieden nakijken. Op basis van het gewestplan ben je niet ruimtelijk kwetsbaar, de andere zaken kan je opzoeken via geopunt. Als dat in orde is, en je gemeente heeft geen beperkende wetgeving voorzien, kan je gebruik maken van de vrijstellingsregels op gewestplan ook nog van kracht) Contouren van lijnen Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel? Gewestplan Het gewestplan is een verouderd planningsinstrument dat enkel nog van kracht is op die plekken waar het niet vervangen is door een nieuwer plan. Na 2000 zijn de bestemmingen van het gewestplan op vele plekke

Gewestplan - Gemeente Ichtege

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) vervangen geleidelijk aan de bestaande gewestplannen. Enkel waar nog geen ruimtelijk uitvoeringsplan geldt, is het gewestplan nog van kracht. Je kan het gewestplan raadplegen via www.geopunt.be, kies voor 'gewestplan' (linkerkolom) en zoom in op Sint-Gillis-Waas Het gewestplan 'Gentse - en Kanaalzone' (goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 14 september 1977) is van toepassing voor de gemeente Wachtebeke. Op dit moment maakt de overheid geen gewestplannen of gewestplanwijzigingen meer. Bestemmingen worden vastgelegd in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

Gewestplan - Gemeente Desse

Zulte is een deel van het Gewestplan Oudenaarde. Het gewestplan geeft aan waar welke gebieden liggen (woongebied, agrarisch gebied,) en wat er in die gebieden kan. Enkel op plaatsen waar geen Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is opgemaakt, is het gewestplan nog van kracht. Bekijk het gewestplan via GeoPunt Geopunt-kaart 60 m Woongebied: aanvullende voorschriften gp 14 : art 1, a1 punt 2 (bruinomrand, cfr binnenstad) Bron: www.geopunt.be 14/05/2020 Wat heeft Geopunt (Informatie Vlaanderen) te biede

De atlas van de woonuitbreidingsgebieden geeft voor alle woonuitbreidingsgebieden in Vlaanderen aan of ze vanuit juridisch of planologisch oogpunt kunnen ontwikkeld worden voor woningbouw, rekening houdend met het Vlaamse beleid rond ruimtelijke ordening Gewestplan Legende Mijn plaatsen Holmlei, Mechelen Mijn kaarten Gewestplan - bevragen http://www.geopunt.be/~/media/Geopunt/Over%20Geopunt/documenten/Stbvoors_GWP.pd

Het gewestplan, ingevoerd in de late jaren 70, maakt bijvoorbeeld een onderscheid tussen landbouwgebied (geel), woongebieden (rood), natuur (groen) en industrie (paars). Via de online kaarttool Geopunt kun je van elke plaats in Vlaanderen de invulling in het gewestplan bekijken. Tegenwoordig wordt het gewestplan niet langer vernieuwd Je kan het gewestplan zelf raadplegen via Geopunt. Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) / Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) zijn gemeentelijke bestemmingsplannen die in het verleden gemaakt werden om het gewestplan te verfijnen Gewestplan. Het gewestplan is een beleidsdocument waarin de visie van de overheid wordt uitgedrukt omtrent de ruimtelijke ordening. Het heeft betrekking op een deel van een gewest. Het omschrijft de bestemmingsgebieden (bv. woongebieden, natuurgebieden, agrarische gebieden,. Wil je plannen bekijken van Hamont-Achel zoals het stratenplan, het gewestplan, luchtfoto's,..., dan hoef je daarvoor niet meer naar het stadhuis te komen. Op www.geopunt.be kan je allerlei plannen terugvinden, zelfs tot op perceelsniveau. Bovendien is het mogelijk om terug te gaan in de tijd, je vindt er namelijk ve..

Geoportaal van het Brusselse gewest - officiële gegevens Ge

Geopunt.be: een wel héél gedetailleerde kaart van Vlaanderen Oude bossen zijn (veel) waardevoller dan jonge. Geopunt Kaart. Geopunt Gewestplan. Geopunt Kadaster. Geopunt Wallonie. Geopunt Api. Geopunt Brussel. Geopunt Rooilijn. Geopunt Nederland. Hilux Conquest. Winnipeg Minor Hockey Playoff Schedule 2019. Davina Smith. Statistieken. Aantal berichten 848581 • Aantal onderwerpen 14452 • Aantal leden 5323 • Ons nieuwste lid is Andre198

Gewestplan. Gewestplannen en gewestplanwijzigingen zijn door de federale of Vlaamse overheid vastgesteld. Zij geven bepaalde bestemmingen aan het grondgebied. Zo heb je onder meer zones voor wonen (rood), natuur (groen), landbouw (geel). Je kan de gewestplannen raadplegen op de website van Geopunt Vlaanderen Gewestplan Legende Mijn plaatsen Sint-Katelijnestraat 40, 2800 Mechelen Sint-Katelijnestraat, Mechelen Mijn kaarten Gewestplan - visualiseren http://www.geopunt.be. Gewestplan Legende Mijn plaatsen Belzele Dorp 20, 9940 Evergem Mijn kaarten Gewestplan http://www.geopunt.be/~/media/Geopunt/Over%20Geopunt/documenten/Legende.

uitvoeren. Surf naar w ww.geopunt.be en je komt op onderstaande homepage terecht. In de zoekbalk bovenaan kan je op adres, perceelnummer of coördinaten zoeken. In de verticale balk links kan je het type kaart of achtergrond kiezen: gewone Geopunt-kaart, gewestplan, luchtfoto, hybride, enz Geopunt - Gewestplan. Gewestplan, vector is een dataset in digitaal vectorformaat van de bodembestemmingen in Vlaanderen volgens de gewestplannen. De bodembestemmingen verwijzen naar de algemene en aanvullende (bijzondere) stedenbouwkundige voorschriften zoals ze voor al de Vlaamse gewestplannen werden vastgelegd Gewestplan Legende Mijn plaatsen Muizenstraat 52, 1981 Zemst Mijn kaarten Gewestplan - visualiseren http://www.geopunt.be/~/media/Geopunt/Over%20Geopunt/documenten. Gewestplan 200 m Woongebied met landelijk karakter Halle-Vilvoorde-Asse 7/03/1977 Bron: www.geopunt.be 28/02/2017 Gewestplan. Vroeger maakte de Vlaamse overheid gewestplannen. Gewestplanwijzigingen worden echter niet meer doorgevoerd. Je kan de gewestplannen raadplegen via de website van Geopunt Vlaanderen. Openingsuren & contact. Omgeving. adres Nieuwstraat 1 1785 Merchtem Tel. tel. 052 38 12 04 e-mai

Gewestplan Legende Mijn plaatsen Kortrijksesteenweg 128, Gent Mijn lagen Gewestplan http://www.geopunt.be/~/media/Geopunt/Over%20Geopunt/documenten/Legende_Gewestplan. Het gewestplan Limburgs Maasland vormt het belangrijkste juridische kader voor de ruimtelijke ontwikkeling van Maasmechelen, aangezien het de bestemmingen van het gemeentelijk grondgebied vastlegt

Gewestplan 200 m Jan Van Harcourtlaan 25, 3200 Aarschot Woongebied Bron: www.geopunt.be 01/12/2020 5 leermiddelen gevonden over gewestplan, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen Opzoeken ruimtelijke bestemming en beschermingsstatuut van een plaats . Het opzoeken van de ruimtelijke bestemming op de gewestplannen kan via www.geopunt.be.. Ook of een bepaalde locatie opgenomen is in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON), een Speciale Beschermingszone (SBZ), in een reservaat (Vlaams of Erkend) of aangewezen is als. GRBgis. OPGELET: Deze data zijn gratis en voor iedereen beschikbaar (Open Data). Om uw product op maat te versnijden en vervolgens te downloaden is registratie noodzakelijk Gewestplan In de jaren zeventig zijn er voor heel België gewestplannen opgemaakt. De overheid heeft het land toen ingedeeld in ruimtelijke bestemmingen, zoals woongebied, industriegebied, natuurgebied, recreatiegebied, enzovoort

Op de website Geopunt van het agentschap Informatie Vlaanderen kunt u kaarten en luchtfoto's van Vlaanderen ((opent in nieuw venster)) raadplegen. Op Geopunt kunt u thematische kaarten bekijken zoals bodemkaarten, overstromingskaarten en kaarten met natuurgebieden, bedrijventerreinen en onroerend erfgoed Gewestplan 60 m Woongebied - origineel gewestplan Leuven Onze-Lieve-Vrouwstraat 90A Herent Bron: www.geopunt.be 25/09/2020 DE GEOPUNT-KAART www.geopunt.be Geografische data - Gewestplan - Biologische waarderingskaart - Landbouwgebruikspercelen - Overstromingsgebieden - Gebieden met voorkooprecht - Ruimtelijke uitvoeringsplannen - Onroerend erfgoed - , Referentiedata - Basiskaart (Grootschalig Referentie Bestand) - Luchtfoto' Het gewestplan legt voor het volledige grondgebied van Geetbets de grondbestemmingen vast. Elk stukje grond heeft in het gewestplan een bestemming (woonzone, industriezone, landbouwzone) Gewestplannen geven onder meer aan waar woongebieden liggen en wat er met de gronden mag gebeuren Gewestplan 60 m Gewestplan Aarschot - Diest Reststraat 98, Tielt-Winge Woongebied met landelijk karakter Bron: www.geopunt.be 02/10/2020

Verkavelingsafwijking of bouwvergunning? | BouwinfoKun je van landbouwgrond bouwgrond maken? - bouwenwonen

Op de website Geopunt.be, waar je onder meer het gewestplan, de overstromingsgevoelige percelen en tal van andere kaarten terugvindt, kan je voortaan ook zien welke percelen jagers intekenden als hun jachtterrein Gewestplan. Het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse is een belangrijk instrument voor de ruimtelijke ordening in de gemeente Kraainem. Elk stukje grond heeft in het gewestplan een bestemming (woonzone, industriezone, landbouwzone). U kan het plan komen inkijken op de dienst ruimtelijke ordening. Het gewestplan kan u ook consulteren op geopunt Je kan het gewestplan raadplegen via Geopunt. Ruimtelijke Ordening. adres Neervelpsestraat 11 3370 Boutersem tel. 016 72 10 50 e-mail omgeving@boutersem.be. Vandaag gesloten. Omwille van CORONA: gemeentehuis en OCMW: enkel open op afspraak (klik op de link voor meer info en om je afspraak digitaal of telefonisch in te plannen We kenden natuurlijk al Google Maps, dat vooral dankzij de Street View-functie van grote waarde is.Nadeel van de Google-dienst zijn de onscherpe luchtfoto's, van Vlaanderen toch. Maar daar biedt het AGIV (Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen) al enige tijd een mooi (lees: haarscherp) alternatief voor. Datzelfde AGIV heeft onlangs een tweede geografische site gelanceerd, Geopunt. Ruiselede behoort tot het Gewestplan Roeselare-Tielt goedgekeurd bij KB van 17/12/1979. Gewestplannen geven onder meer aan waar woongebieden, agrarische gebieden, industriegebieden, groengebieden enz... liggen Sinds 2000 gebeuren geen nieuwe gewestplanwijzigingen meer. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) vervangen geleidelijk.

 • Lint 5 mm.
 • Industriële kasten outlet.
 • Legally Blonde 2.
 • Baby oppas.
 • Glutenvrij ontbijt aan huis.
 • Marshall Thompson.
 • Modern Dictators.
 • Android 6.0 Marshmallow.
 • Plafond airco 5 kW.
 • Hoeslaken 180x220 aanbieding.
 • Whistler Mountain.
 • Oranje V hals Trui Dames.
 • Vruchtwater of afscheiding test.
 • Speciaal beslag artrose.
 • Eudyptes robustus.
 • Female sign.
 • Evenwichtsstoornis na bevalling.
 • In scène zetten.
 • Ankh symbol meaning.
 • Middenvelders Nederlands elftal.
 • Coccyx pijn.
 • Basic Fit germany.
 • Sijs in kooi.
 • Fitz van Lierop.
 • Kernwoorden sollicitatie.
 • Workshop Lelystad.
 • Bilzen Mysteries Tripadvisor.
 • NHG Standaarden boek.
 • Non argument betekenis.
 • Speelgoed kind 2 jaar.
 • Duif boven de deur.
 • AD Groene Hart.
 • Getty familie.
 • Van elk waarheen bevrijd.
 • Omoda sneakers dames.
 • Slipknot singer.
 • Verkopen 8 letters.
 • Makro open voor particulieren.
 • Philips stoomgenerator ontkalken.
 • Wayne Knight net worth.
 • Reservekopie iPhone terugzetten lukt niet.