Home

Reclame Code Commissie uitspraken

Reclame Code Commissie [1 december 2020] De bestreden uiting Het betreft de huis-aan-huis verspreide folder over het CORONA VIRUS, meer specifiek de volgende mededeling daarin: BIJNA 1900 ZORGPROFESSIONALS Onderstaand vindt u een overzicht van de uitspraken van afgelopen weken. Let wel dat de uitspraak pas wordt gepubliceerd nadat de beroepstermijn van 14 dagen is verstreken (en indien er geen beroep is ingesteld). Wilt u direct na publicatie van uitspraken een melding krijgen? Meld u dan aan voor de RSS-uitsprakenfeed. Dit overzicht wordt wekelijks aangevuldRead mor De uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep. De Commissie kan oordelen dat de klacht ongegrond is en deze klacht afwijzen (afwijzing), of oordelen dat de klacht gegrond is en deze toewijzen (toewijzing). Een toewijzing betekent dat de Commissie oordeelt dat de reclame in strijd is met de Reclame Code De Reclame Code Commissie [8 oktober 2020] De bestreden reclame-uiting. Het betreft een huis-aan-huis verspreide folder over het CORONA VIRUS. Daarin staan, voor zover zichtbaar op de bij de klacht overgelegde afdruk, diverse uitspraken over dit virus, zoals bijvoorbeeld Influencer Marketing: uitspraken Reclame Code Commissie 2015-2020 22.09.2020 Influencer Marketing: uitspraken Reclame Code Commissie 2015-2020. Reclame op social media moet 'als zodanig duidelijk herkenbaar' zijn. Welke verplichtingen gelden er voor influencers en andere adverteerders? De Reclame Code Commissie heeft de afgelopen jaren meerdere uitspraken gedaan waarin over de verplichting.

De Reclame Code Commissie toetst of reclames betrouwbaar en geloofwaardig zijn. Goed werk, daar zal niemand wat op afdingen. Maar over hoe effectief dat werk is, daar kunnen nog wel vraagtekens bij worden geplaatst Stichting Reclame Code Direct naar. Nederlandse Reclame Code. Lees hier Nederlandse Reclame Code (NRC), met alles over de regels waaraan verantwoorde reclame moet voldoen en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep

Knijpfruit AH - Stichting Reclame Code

De Reclame Code Commissie heeft een aantal klachten ontvangen, en in behandeling genomen, over de vaccinatiecampagne van de Rijksoverheid. Het betreft klachten tegen de tv- en radiocommercial en tegen drukwerkuitingen. Na een proces van hoor en wederhoor zal de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie de klachten over deze uitingen beoordelen. De uitspraak volgt laterRead mor ja Ik ga akkoord met het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.Op de verwerking van gegevens is de privacy policy van toepassing. Ik begrijp dat mijn klacht en mijn gegevens, zoals ik deze heb ingevuld, doorgestuurd worden naar de desbetreffende adverteerder in het kader van een transparante klachtenprocedure i Volgens het Reglement van de Reclame Code Commissie en. Houdt een bedrijf zich niet aan de uitspraak van de Reclame Code Commissie? Dan kan de commissie aan toezichthouders als de Autoriteit Consument en Markt vragen om op te treden. Bijvoorbeeld door een boete op te leggen. U kunt ook de rechter vragen om een oordeel over een misleidende reclame. De adverteerder moet dan aan de rechter bewijzen dat zijn reclame niet misleidend is. Een rechtszaak kan u wel geld kosten

De Reclame Code Commissie is echter van mening dat de bewuste tekst niet suggereert, dat melatonine zou werken bij 'aanhoudende' slaapproblemen. Volgens de Commissie zal de gemiddelde consument dit zo opvatten: zowel bij aanhoudende als bij niet aanhoudende slaapproblemen wordt geadviseerd contact op te nemen met een arts De Reclame Code Commissie heeft zich maandag uitgesproken over de juistheid van lesstof voor het basisonderwijs. Varkens in Nood was het niet eens met de 'varkensles' van The Pig Story. Op de meeste punten werd Varkens in Nood in het ongelijk gesteld Wie wil klagen over misleidende reclame kan bij de Reclame Code Commissie (RCC) terecht. Al eerder is stap voor stap aangegeven hoe dat in z'n werk gaat. Bij het indienen van een klacht kan het helpen om, indien mogelijk, te verwijzen naar eerdere uitspraken van de RCC over soortgelijke reclame-uitingen. De RCC heeft namelijk al [ De Commissie is er ten onrechte vanuit gegaan dat een theelepel geen meeteenheid is. In haar oordeel introduceert de Commissie de figuur van de formele meeteenheid. Dit is een nietszeggend adjectief en schept een maatstaf die de Metrologiewet en andere regelgeving niet kent De Commissie heeft, voor zover in beroep relevant, geoordeeld dat de mededelingen Korting op stroom tot 25% en Herinnering: meteen 10% korting op stroom, oplopend tot 25% bij de gemiddelde consument gemakkelijk de overtuiging kan doen ontstaan dat de korting zonder meer verkregen kan worden

Hoe effectief zijn de uitspraken van de Reclame Code

Uitspraak - Stichting Reclame Code

In zoverre acht de Commissie de uitingen voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van één van de kenmerken van de adverteerder als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder f van de Nederlandse Reclame Code (NRC), namelijk haar leeftijd ofwel periode van 'bestaan' De Commissie heeft geoordeeld dat de gemiddelde consument door de mededelingen meer comfort en meer beenruimte ervan zal uitgaan dat hij bij een Economy Comfort-stoel in alle opzichten meer ruimte (niet alleen voor de knieën) en daardoor meer comfort heeft dan bij de standaard Economy Class-stoel Zo oordeelt de Reclame Code Commissie (RCC) na een klacht van Varkens in Nood. Bovendien bevat het lesmateriaal misleidende uitspraken, die kinderen een veel te rooskleurig beeld geven van de varkensindustrie. Onmiskenbaar reclame. De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) stuurde dit jaar lesmateriaal naar alle basisscholen in Nederland Uitspraken Reclame Code Commissie. 17th okt 2019; In de afgelopen periode deed het College van Beroep van de Reclame Code Commissie drie uitspraken naar aanleiding van klachten die de Keuringsraad indiende. Wij leggen uit waar het precies om ging, wat de verdediging was en tot welke uitspraak de commissie is gekomen U vindt de Stichting Reclame Code ook op Facebook; In dossier 2018/00666 oordeelde de Commissie dat een dergelijke uitspraak misleidend is, wanneer de producent niet kan aantonen dat het product echt diervriendelijk is. Voor ganzenlever wordt de gans geslacht

Reclame Code Commissie: Q10 (supplement/co-enzym

Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de commercial misleidend als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC Zitting zaak Reclame Code Commissie 04/02/2021 Vandaag, 4 januari 2021, vond de zitting plaats in de zaak die tegen ons is aangespannen via de Reclame Code Commissie. De zaak draait om het vraagstuk of we mogen communiceren dat er vele wetenschappelijke onderzoeken zijn bij vele indicaties. De Vereniging Homeopathie meent van wel, aangezien we tientalle

Vereniging Homeopathie tekent bezwaar aan tegen uitspraak Reclame Code Commissie. Update: Vereniging Homeopathie in verweer na klacht via Reclame Code Commissie. Productcategorieën. Boeken (65) Verzorgingsproducten (41) Groene producten (46) Homeopathie Magazine HM (31) Winkelmand Aan het slot staat nu in kleine letters een verwijzing naar kia.com. Dit is echter niet voldoende gezien de uitspraak van de Reclame Code Commissie in dossier 2016/00904, waarin is geoordeeld dat als in reclame over 'garantie' wordt gesproken, op grond van artikel 12 NRC de omvang, de inhoud en de tijdsduur van die garantie duidelijk dienen te zijn De Reclame Code Commissie / het College van Beroep heeft in de afgelopen periode weer verschillende uitspraken gedaan op het gebied van onze Codes. We delen twee opvallende uitspraken. Voorzittersbeslissing RCC inzake TV commercial Nurofe

Recente uitspraken - Stichting Reclame Code

Nieuws - 20 november 2019 - 13:00 Uitspraak Reclame Code Commissie belangrijk voor alle webwinkeliers. Thuiswinkel.org waarschuwt voor misleidende afbeeldingen op websites Databank uitspraken Reclame Code Commissie. Wie wil klagen over misleidende reclame kan bij de Reclame Code Commissie (RCC) terecht. Al eerder is stap voor stap aangegeven hoe dat in z'n werk gaat. Bij het indienen van een klacht kan het helpen om, indien mogelijk, te verwijzen naar eerdere uitspraken van de RCC over soortgelijke reclame-uitingen De Reclame Code Commissie deed uitspraak over de 'varkensles' die de POV naar de Nederlandse basisscholen stuurde. Varkens in Nood diende er een klacht over in, wegens 'pure kindermarketing'

Alle uitspraken van de laatste drie jaar en de meest recente uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep zijn op deze site te vinden. Tot en met 1 mei 2003 is het raadplegen van de database gratis. Na die datum zullen er kosten aan zijn verbonden Uitspraak zaken Reclame Code Commissie 06/08/2020 De afgelopen maanden zijn er bij de Reclame Code Commissie (RCC) twee zaken aangespannen tegen de Vereniging Homeopathie. Na een gedegen voorbereiding was het wachten op de uitspraak van de voorzitter van de RCC. Deze uitspraak is gedaan op 28 juli 2020. Wetenschappelijk onderzoek De eerste zaak ging ove Met ingang van 1 maart 2003 zijn de uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep via de website www.reclamecode.nl te raadplegen. Alle uitspraken van de laatste drie jaar en de meest recente uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep zijn op deze site te vinden Influencer Monica Geuze heeft volgens een uitspraak van de Reclame Code Commissie de regels overtreden. Zij maakte in een vlog op YouTube reclame voor een zelfbruiningsproduct, zonder dat dit duidelijk werd gemaakt aan de kijkers. Marketingdeskundige Max Kohnstamm had hierover een klacht ingediend bij de Reclamecode Commissie Reclame Code Commissie doet uitspraak over 'varkensles'. De Reclame Code Commissie heeft zich maandag uitgesproken over de juistheid van lesstof voor het basisonderwijs. Varkens in Nood was het niet eens met de 'varkensles' van The Pig Story. Op de meeste punten werd Varkens in Nood in het ongelijk gesteld

8. De uitspraken van de Reclame Code Commissie en het ..

De stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) stelt gedragsregels voor reclame voor receptgeneesmiddelen en samenwerking tussen zorgaanbieders en farmaceutische bedrijven. www.cgr.nl : Gedragscode Reclame Zuigelingenvoeding De Commissie Aanprijzing Veterinaire Producten. De Reclame Code Commissie / het College van Beroep heeft de volgende uitspraken gedaan op het gebied van onze Codes. Dit keer uitspraken over anti-vaccinatie uitingen. Waar gaat het om? Er is een aantal klachten ingediend over diverse uitingen, die denkbeelden propageren met als doel vaccineren te ontmoedigen Reclame Code Commissie: luchtvaartkrant is reclame Uitspraak De krant is een uitgave van de luchthaven, gemeente Lelystad en provincie Flevoland en verschijnt zes keer per jaar in de regio Lelystad

Het indienen van een klacht - Stichting Reclame Code

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft in 2018 voor het eerst de meeste beslissingen genomen over reclame via digitale marketingcommunicatie. In 2017 gingen de uitspraken nog in de meeste gevallen.. Onlangs heeft de Reclame Code Commissie uitspraak gedaan in een zaak over een advertentie op een website waarin een deurdranger wordt aangeboden. Deze uitspraak is belangrijk voor alle webwinkeliers: Een afbeelding moet volstrekt hetzelfde product weergeven als dat waarmee wordt geadverteerd. De bestreden reclame-uitinge Bionext, de biologische belangenbehartiger van Nederland, moet terugkomen op uitspraken die het deed over biologische landbouw. Dat oordeelt de Reclame Code Commissie dinsdag 3 april naar aanleiding van een klacht van akkerbouwer Michiel van Andel Bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij overheerst blijdschap na de uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC) over de juistheid van hun Varkensles voor het basisonderwijs.POV-voorzitter Linda Janssen: De uitspraak van de RCC biedt perspectief om alle missers over de landbouw in de schoolboeken aan te pakken Dat heeft de Reclame Code Commissie maandag besloten. KLM adverteert veel over duurzaamheid, terwijl in werkelijkheid maar 0,18 procent van de gehele vloot op biobrandstof vliegt

De Reclame Code Commissie laat homeopaten eigenlijk nauwelijks ruimte om te beweren dat homeopathie werkt blijkt uit recente uitspraken. Zelfs als ze geen specifieke aandoeningen noemen, maar het vaag bij 'chronische ziekten' houden, gaan ze over de schreef The Pig Story is een reclame-uiting. Dat oordeelt de Reclame Code Commissie (RCC) in een zaak die Varkens in Nood (ViN) aanspande tegen het lespakket van de POV. Zowel de POV als Varkens in Nood zijn tevreden met de uitspraak van de Commissie Bionext, de brancheorganisatie voor de biologische landbouw, moet zich voor de Reclame Code Commissie verantwoorden voor uitspraken die het heeft gedaan. De commissie reageert hiermee op een klacht die is ingediend door een akkerbouwer De Reclame Code Commissie werd door een Chello-abonnee gevraagd hierover een oordeel te vellen. Op 19 september deed de commissie uitspraak: De Commissie acht de zinsnede 'Nooit meer wachten' in strijd met artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code, zo luidt het oordeel van de Reclame Code Commissie

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak tussen de Consumentenbond en Schiphol. De RCC stelt Schiphol op één punt na volledig in het gelijk. Deze conclusie komt in zijn geheel niet terug in een vanochtend door De Telegraaf gepubliceerd artikel. Het artikel geeft daardoor een zeer selectieve en vertekende weer.. De Reclame Code Commissie (RCC) heeft zich donderdagmiddag gebogen over de vele tientallen klachten die zijn binnengekomen zijn over het blad Gezond Verstand. Redactie 12 november 2020 , 17:4

Als een product vanillevla heet, mag de consument verwachten dat er ook vanille in zit, oordeelde de Reclame Code Commissie. David van Unen 18 februari 201 Op 21 december 2020 volgde, na verweer en de zitting, de uitspraak van de RCC (dossier 2020/00424). De commissie acht de krant inderdaad in strijd met artikel 11.1* van het NRC (de Nederlandse Reclame Code) en beveelt aan dergelijke reclame achterwege te laten. Het is zeer gebruikelijk om uitspraken van de RCC navolging te geven Reclame Code Commissie: 'Zo leiden commercials met oproepen als Ga fietsen of Stuur je kinderen naar buiten nu soms voor het eerst tot een klacht. Ook viel het een klager op dat de 1,5 meter afstand-regel in reclames niet altijd goed in de praktijk wordt gebracht. Reclame Code Commissie oordeelt: Met Airportkrant handelen Provincie, gemeente en Lelystad Airport in strijd met de Reclame Code. De Reclame Code Commissie oordeelt ondubbelzinnig duidelijk: De Lelystad Airportkrant wordt aan burgers gepresenteerd als informatieve overheidsinformatie, maar is in feite een reclameblad voor Lelystad Airport

titel van uitspraak - Stichting Reclame Code

De Reclame Code Commissie publiceert uitspraken niet altijd, maar in dit geval wel omdat Corendon er al eerder op is gewezen om niet meer op een misleidende en oneerlijke wijze reclame te maken. Het publiceren van een oordeel is de hoogste straf die de Reclame Code Commissie kan opleggen Uitspraken van de Nederlandse rechter en de Reclame Code Commissie na Teekanne. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken , 2019 (6), 257-264. Autho

Influencer Marketing: uitspraken Reclame Code Commissie

Hoe effectief zijn de uitspraken van de Reclame Code

De commissie deed de uitspraak naar aanleiding van een klacht van Techcomlight. Techcomlight heeft de Daylight Company diverse malen rechtstreeks verzocht haar reclame-uitingen aan te passen, omdat Techcomlight van mening was dat deze misleidend waren. Het bedrijf is daarom vergenoegd met de uitspraak van de Reclame Code Commissie Reclame Code Commissie: 'Uitspraken RCC goede leidraad voor adverteerders' De reclamewaakhond stelt in het jaarverslag vast dat zelfregulering in reclame effectief is. PR; 28 April 2015 Roderick Mirande 0. 0; Helaas hebben we niet meer de rechten op de originele afbeelding.. Vereniging Homeopathie tekent bezwaar aan tegen uitspraak Reclame Code Commissie 13/08/2020 Eerder dit jaar werd via de Reclame Code Commissie geëist dat de Vereniging Homeopathie niet meer zou mogen beweren dat er wetenschappelijk bewijs is voor de werkzaamheid van homeopathie bij verschillende kwalen. Ondanks een uitgebreide toelichting van onze kant, waarin we tientallen studies hebbe

Homepagina - Stichting Reclame Code

Reclame Code Commissie-zaken De feiten op tafel projectgift onderzoek prijsklasse €1.500 tot €10.000 . Onze rol als waakhond Uitspraken als duurzaam en heerlijk, stressvrij leven gaan wij na. Als wij er zeker van zijn dat er sprake is van misleiding Nieuws en video's over reclame code commissie. Betrouwbaar, gratis en snel op NU.nl, de grootste nieuwssite van Nederland Reclame Code Commissie: NZO zuivelcampagne misleidend. De campagne Nederland draait op zuivel van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) bevat onjuiste en misleidende informatie, oordeelt de Reclame Code Commissie . De RCC bestempelt beide uitspraken als misleidend

Telecomaanbieders moeten stoppen met misleidende reclame

Klachten vaccinatiecampagne - Stichting Reclame Code

 1. De Reclame Code Commissie (RCC) oordeelde eind 2016 dat deze teksten 'misleidend en daardoor oneerlijk' zijn. Gevoelens van angst. Volgens de RCC doet De Munck ook aan bangmakerij. Zo doet hij de uitspraak: 'Maar we weten ook dat mensen overlijden als gevolg van een vaccinatie of permanente hersenbeschadigingen oplopen'
 2. Uitspraak Reclame Code Commissie over Energiecollectief. Naar aanleiding van een uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC) gaat de Consumentenbond consumenten duidelijker informeren over hoe persoonlijk prijsvoordeel wordt berekend bij deelname aan het Energiecollectief, en welke beperkingen daaraan zitten
 3. De Reclame Code Commissie (RCC) heeft zich donderdagmiddag gebogen over de vele tientallen klachten die zijn binnengekomen over het blad Gezond Verstand. Dat meldt een woordvoerster. De waakhond.
 4. De 4 procent die geen gehoor gaf aan uitspraken betreft adverteerders die niet zijn aangesloten bij brancheorganisaties die bij zelfregulering zijn betrokken. De stichting ontving in 2017 in totaal 3618 klachten. Klachten over reclame kunnen op eenvoudige wijze online worden ingediend bij de Reclame Code Commissie
 5. Reactie op uitspraak Reclame Code Commissie. 17 november 2017. De Reclame Code Commissie heeft zich gebogen over klachten die waren ingediend over commercials van Rabobank op radio en televisie (Growing a better world together). Klachten over de radiocommercial zijn afgewezen
 6. Uitspraak Reclame Code Commissie over kinderreclame; Effectiviteit zelfregulering weer bewezen. 24 september 2015. Op 23 september werd bekend dat de Reclame Code Commissie (RCC) een gebundelde reeks klachten over reclame gericht op kinderen in één publicatie van Hoogvliet Supermarkten heeft toegewezen

Strekking van het betoog was dat ik meende dat Atoomstroom zich niet hield aan de uitspraken van de Reclame Code Commissie. Al snel werd ik op mijn vingers getikt door Sjef Peeraer van Atoomstroom. Ik baseerde mijn verwijten op basis van mijn eigen geheugen en de berichtgeving van Greenpeace destijds Recente uitspraken Reclame Code Commissie - Reclame van KPN voor HTC Touch Dual Hi is misleidend. Er wordt melding gemaakt van een aantal extra's, zoals Inclusief Eindeloos Online waarvoor € 9,95 per maand moet worden betaald. De uiting is in strijd met de artikelen 8.2 onder d van de Nederlandse Reclame Code. Uitspraken zoeken De uitspraken van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie en het College van Beroep vindt u hier Onderzoekers Förster en Brantner evalueerden 27 uitspraken van de Oostenrijkse Reclame Code Commissie (ORCC) over campagnes. Deze uitspraken waren gebaseerd op klachten van consumenten. Als een consument een klacht indient bij de ORCC, krijgen alle leden individueel de mogelijkheid om de klacht online te beoordelen en een voorstel voor een uitspraak te doen

Verantwoorde reclame in Corona-tijd - Stichting Reclame CodeBankjuridische reeks Reclame- en marketingregels in deHomepagina - Stichting Reclame Code

Recente uitspraken: Blijf op de hoogte via website en RSS: Kijk hier voor een overzicht van de recente uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep. Wil je direct een seintje krijgen zodra wij een nieuwe uitspraak hebben gepubliceerd? Meld je dan hier aan voor de RSS-uitsprakenfeed Reclame Code Commissie blijft bij uitspraak downloadzaak Het college van beroep van de Reclame Code Commissie blijft erbij dat InterNLnet niet had mogen adverteren met theoretische downloadsnelheden. Door Webwereld redacti

Databank uitspraken Reclame Code Commissie

Reclame Code Commissie doet bedenkelijke uitspraak over verborgen kosten van voedsel Van: redactie op 4 april 2018 Bionext, ketenorganisatie voor de biologische sector, bracht onlangs een filmpje uit over de verborgen kosten van voedselproductie De Reclame Code Commissie oordeelt dat uitingen van de Deventer beddenfabrikant Auping over 'verantwoord dons', in strijd zijn met de Reclame Code. Volgens dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights. De Reclame Code Commissie deed uitspraak over de 'varkensles' die de POV naar de Nederlandse basisscholen stuurde. Varkens in Nood diende er een klacht over in, wegens 'pure kindermarketing'. En.

 • Hoe ver kan een vliegende vis vliegen.
 • In scène zetten.
 • UGGs sale maat 38.
 • 999 Games top 10.
 • Google Analytics examen Antwoorden 2020.
 • Betekenis vlag Portugal.
 • Minsk vrouwen.
 • Paauwenburgweg 31 Vlissingen.
 • Klein chemisch afval box.
 • Portie meervoud.
 • Muiswerk anemaschool.
 • Toneelles Nieuwegein.
 • Tennisarm brace Etos.
 • Dropbox gedeelde map ruimte.
 • Feiten comazuipen.
 • Klimbos Almere Kemphaan.
 • In scène zetten.
 • Beste natuurfotograaf Nederland.
 • Oost Indische inkt kleuren.
 • Annie M.G. Schmidt wiki.
 • Periode Eerste divisie.
 • Cannoli leeg.
 • Afbeelding als achtergrond PowerPoint.
 • Lego soldaten ww2 kopen.
 • Zelfgemaakte Markt Utrecht.
 • Duitse staande draadhaar zwart.
 • Chinees eten minste calorieën.
 • Gratis trouwen Amsterdam.
 • Doorgeroest plaatwerk repareren.
 • Scouting Frankendael.
 • Kawasaki factory.
 • Barkrukken steigerhout.
 • Ketan rijst met kokos.
 • Vijfde buurland België.
 • Ongestructureerd interview betekenis.
 • Gerechten ABC.
 • Wim Suurbier vrouw.
 • Most expensive Pokémon cards top 100.
 • Soorten kerken christendom.
 • Bodembedekker schaduw droge grond.
 • Essentiële trombocytose ervaringen.