Home

Hoe ontstonden de Griekse stadstaten

Het oude Griekenland bestond lang geleden, in de Oudheid, tijd van de Oude Grieken, uit allerlei staatjes. Die staatjes werden stadstaten genoemd. Die stadstaten hadden allemaal dezelfde taal en godsdienst, maar ze hadden eigen wetten, geld en goden. Iedere stadstaat of streek had zijn eigen munten Rond 800 voor Chr werden er al munten geslagen en werd het schrift opnieuw ontdekt. Griekenland bestond toen uit allerlei staatjes. Die staatjes werden stadstaten genoemd. Die stadstaten hadden allemaal dezelfde taal en godsdienst, maar ze hadden eigen wetten, geld en goden

ZALANDO | High Street to High End Fashion Online

Oude Griekenland - Wikikid

Grieken - Geschiedenis voor Kindere

 1. Een oefentoets van 10 vragen over de Grieken, zoals de sociale gelaagdheid en manier van leven. Oefen hier je kennis over wat de Grieken van andere volkeren overnamen, de landbouwstedelijke samenleving, het Grieks kolonialisme, de verschillende stadstaten (poleis) en de bloeiperiode van de Griekse beschaving
 2. Na deze aanvallen werd het weer wat rustiger in Griekenland. Er ontstonden verschillende stadstaten waarvan Athene en Sparta uiteindelijk de machtigste zouden worden. In 508 v.Chr. was er een belangrijke verandering in Athene: het werd een democratie, waar de bevolking mocht meebeslissen over de politiek
 3. De stadstaat is een staat die bestond uit een enkele stad met omliggende gebieden. De stadstaat had een eigen bestuur, rechtspraak, belastinginning en verdediging. De eerste landbouwgemeenschappen groeiden rond 600 v. Chr. uit tot stadstaten

De Griekse stadstaten ontstonden later, in tijd van Griekse kolonisatie. Deze polis op verschillende manieren bestuurt. Ons woord politiek is van polis afgeleid. Als een stadstaat regering had met vorst aan het hoofd spreken we van monarchie Een stadstaat is een staat bestaande uit een enkele stad en het achterland daarvan. In het begin van de geschiedenis waren dit de eerste politieke eenheden. Gewoonlijk begon het met een dorpje of nederzetting dat op een gunstige plaats lag wat betreft handel en transport. Dit was bijna altijd aan een kruispunt van handelswegen en rivieren. Door deze goede geografische positie groeide de nederzetting en werd ze ook rijker. Door deze groei kwam er ook behoefte aan een betere organisatie om de dag De Griekse stadstaat | De digitale docent De Griekse stadstaat De tijd van de Grieken is belangrijk omdat toen het wetenschappelijk denken ontstond. Ook werd er nagedacht over burgerschap en politiek. Veel mensen leefden in die tijd in zogenaamde stadstaten (polis) We hebben het in dit tijdvak over twee hoogontwikkelde culturen, ook wel beschavingen genoemd, namelijk: De Grieken en de Romeinen (oudheid). De tijd van de Grieken is belangrijk omdat toen het wetenschappelijk denken ontstond. Ook werd er nagedacht over burgerschap en politiek. Veel mensen leefden in die tijd in zogenaamde stadstaten (polis). In de stadstaten dachten de burgers na over de bestuursvormen aristocratie, monarchie en democratie. Al rond 800 voor Christus ontstond de stad Rome

Griekse beschaving / De Grieken / Havo/Vwo 1

Ontstaan netwerk van Griekse stadstaten aan de kusten van de Middellandse zee. 1‐7‐2014 2 Minoische cultuur Myceense cultuur. 1‐7‐2014 3 burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat. Naast Athene was er nog een 2e belangrijke stadstaat in Griekenland, Sparta Wat is een stadstaat? Voorbeelden van stadstaten. Het ontstaan van de Griekse stadstaten. Oorzaken van de kolonisatie door de Grieken. Deze voorbereiding is gemaakt bij Memo 2. Daarnaast is er ook een filmpje van YouTube met een vechtscène. De bronvermelding hiervan vind je in de lesvoorbereiding De Griekse wereld bestond uit een lappendeken van verschillende stadstaatjes. Zo een stadstaat, in het Grieks een polis (meervoud poleis) genoemd, was een politieke organisatievorm en samenleving. De polis bestond uit een stad en het ommeland. De samenleving was voor de polis ontzettend belangrijk

Les 8 Griekse kolonisatie

De wereld van de oude Grieken - Geschiedenis Vandaa

KA: 4. De ontwikkeling van het wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat. Naar filosofen uit Klein-Azië ontwikkelden de Grieken de filosofie. Ook hielden zij zich bezig met de wetenschappen In de poleis (stadstaten) van Griekenland worden er allerlei politieke ideeën ontwikkeld In deze video wordt heel helder uitgelegd wat een polis is, en hoe de Griekse stadsstaten zich tot elkaar verhouden. Leerdoel. Je legt uit hoe de Grieken de poleis bestuurden. Vragen aan de klas. Hoe ontstond een polis? Waarom kreeg elke stad zijn eigen bestuur en wetten? Wat heeft ons woord politiek met de polis te maken 3 De Grieken Het bestuur van de polis. De Griekse stadstaten waren politiek zelfstandig. Er waren verschillende bestuursvormen. In een monarchie regeerde een koning. In een aristocratie regeerde een kleine groep aanzienlijke inwoners. Een tirannie was een alleenheerschappij, waarin één man op onwettige manier de macht had gekregen 2 De Grieken kwamen op nieuwe ideeën over de betrokkenheid van mensen bij het. bestuur van hun staat. Welke soorten bestuur ontstonden in de Griekse stadstaten? 47. In de stadstaten ontstonden verschillende soorten bestuur met verschillende maten van. betrokkenheid van burgers: - bestuur door alleenheersers (autocratie) Rome de stadstaat. Romeins familieleven. Inhoud pagina Rome de stadstaat De Grieken van Syracuse versloegen de Etruskische vloot bij Cumae (474), de Samnieten verdreven hen in dezelfde eeuw uit Campanië, De tempel van Dioscures dankte zijn ontstaan aan de vervulling van een gelofte na de slag bij het meer van Regillus.

Photos of Spinalonga Lassithi Prefecture | Pictures

De polis van de oude Grieken Griekenland wordt de bakermat van de westerse beschaving genoemd. Toen de rest van Europa nog in lemen hutjes woonde, bouwde men in Athene al imposante tempels en paleizen van steen In het oude Griekenland waren verschillende bestuursvormen, zoals de aristocratie, de olichargie, de monarchie, de tirannie en de democratie. Social Media:We.. Enkele eeuwen lang hing een grauwsluier van provincialisme over het Griekse vasteland en dat was de reden waarom historici met het etiket Donkere Eeuwen op de proppen kwamen. Rond 900 ging het beter, ijzeren werktuigen leverden betere oogsten op en er ontstond meer welvaart De Griekse wereld. Door de bergen en eilanden in het Griekse landschap leefden de oude Grieken in losse, zelfstandige stadstaten. Zo'n polis bestond uit een stad met de omgeving. Het waren landbouwstedelijke samenlevingen. Door de bevolkingsgroei moesten de Grieken vanaf de 8e eeuw v.C. zelfstandige kolonies rond de Middellandse en Zwarte Zee. De Griekse stadstaten lagen voortdurend overhoop met elkaar of met buurvolken als de Perzen. Mannen van 18 tot 20 jaar moesten dan ook een goede fysieke en mentale conditie hebben. Omdat oorlog zo centraal stond, zagen de Grieken ook oorlogshelden aan de sterrenhemel. Die zetten hen ertoe aan om loyaal tot in de dood te blijven

Begin van de Griekse IJzertijd: 800 v. Chr. De grote dichter Homerus verzamelt oude gedichten en voegt ze samen tot twee epische gedichten:de Ilias en de Odyssee. 800 v.Chr. S tadsstaten Athene en Sparta koloniseren kusten rondom de Middellandse en de Zwarte Zee. 776 v.Chr. De e erste Olympische Spelen. 600 v.Chr. Begin van de democratie in. In al die eeuwen hebben de Romeinen heel wat aan de Etrusken te danken. Zij maakten van de eerste nederzettingen aan de Tiber een stadstaat en mogen dus als de eigenlijke stichters van Rome worden beschouwd. Van hen leerden de Romeinen bouwen met bogen en gewelven

Zo leefden de Grieken - docukit

Het ontstaan van de eerste stedelijke samenlevingen

Zeus - Oppergod in de Griekse mythologie

De Griekse wereld Oefentoets Geschiedeni

De Griekse geschiedschrijver Plutarchus, die leefde van ca. 46 tot ca. 120 na Christus, stadstaten kunnen ontstaan als maar een minderheid meedoet, zoals bij de andere vaardigheden. Ga na hoe het met deze vrijheid gesteld was o De Griekse stadsstaat bood de ideale omstandigheden voor het ontstaan van de filosofie. Daan Roovers en René Gude, beiden oud-hoofdredacteur van Filosofie Magazine, schetsen de gouden tijd van de filosofie.. De mens is vanaf ongeveer 3400 v.Chr. in steden gaan wonen: het begin van de beschaving zoals wij die nu nog steeds kennen Natuurlijk hadden de Grieken zelf een ander idee over het ontstaan van de wereld en alle goden. Volgens hen ging het namelijk als volgt: Home. Aan het begin van alle tijd was er een grenzeloze ruimte deze had geen maat en had geen einde maar in deze grensloze ruimte bestond wel aarde,. De Griekse mythologie zijn de verhalen van de Grieken over hun goden, godinnen en helden. Die verhalen zijn bedacht om alles te begrijpen. Zoals het ontstaan van de aarde en de hemel. En om natuurverschijnselen te begrijpen. De Grieken dachten dat de wereld was ontstaan uit de Chaos. Chaos was het niets

De gewone Grieken die wilden niet langer boven natuurlijke verklaringen van de mythen hebben. Ze wilden met hun gezond verstand en logisch denken begrijpen hoe dat de dingen in elkaar zaten. Aangestuurd door Maak uw eigen unieke website met aanpasbare sjablonen Je kunt drie kenmerken noemen van Griekse stadstaten. Je kunt uitleggen hoe en door wie de Griekse stadstaat Athene bestuurd werd. Je kunt uitleggen welke rol godenverhalen en wetenschap hadden in de Griekse cultuur. Je kent de begrippen en jaartallen uit deze paragraaf De wetenschap hebben ook van de Grieken. Door Filosofie is de wetenschap ontstaan. De oude Griekse filosofen schreven over heel veel. Bijvoorbeeld over economie, politiek, natuur of geneeskunde. Rond 600 voor Christus begonnen de filosofen apart met natuurfilosofie te werken De Griekse stadstaten Door natuurlijke grenzen zoals bergen en de zee waren veel gemeenschappen in het oude Griekenland geïsoleerd en ontwikkelden ze zich onafhankelijk van elkaar. Deze gemeenschappen noemde men poleis, statstaten. Elke stadstaat had haar eigen bestuur, wetten, geld en omliggende bezittingen

De banen die de planeten beschrijven, hebben als middelpunt een denkbeeldig punt in de buurt van de aarde.' Deze woorden uit het boek Almagest van de Alexandrijnse geograaf Claudius Ptolemaeus vatten het beeld van de aarde en het universum van de Griekse astronomen in het midden van de 2de eeuw n.C. goed samen In de 5e en 4e eeuw v.C. ontwikkelden de Grieken hun bouwkunst en beeldhouwkunst tot op hoog niveau. Na de verovering van Griekenland namen de Romeinen de Griekse vormentaal over en voegden er eigen elementen aan toe. Deze Grieks-Romeinse mengcultuur wordt klassiek genoemd, vanwege de latere navolging In de vijfde eeuw verenigde Athene zich met verschillende Griekse stadstaten in de Delisch-Attische Bond. Deze stadstaten lagen voornamelijk op de eilanden in de Aegeische Zee. De bond was dan ook voornamelijk opgericht om gezamenlijk oorlog te voeren tegen de Perzen in het Oosten. Ondanks de grote verschillen tussen Sparta en Athene hadden zij toch een aantal dingen gemeenschappelijk, bijvoorbeeld de godsdienst, de taal en de Olympische Spelen Een van de eerst rijken was het Egyptische rijk dit bestond uit steden rond de Nijl, dit rijk werd gekenmerkt door hiërogliefen en piramides. In Europa Gaat het in dit tijdvak vaak over de vooruitgang die door de Grieken is gekomen. Zo kwamen de Griekse stadstaten met een andere kijk op cultuur, politiek en kunst

Kreta | Informatie, tips, vakanties Kreta

Griekenland - Wikikid

Zo ontstonden er nieuwe gedachten over hoe inwoners van een staat bij het bestuur betrokken (democratie). De Grieken werden vervolgens een onderdeel van het Romeinse Rijk, dat door middel van oorlogen en geweld zijn 2.1. de ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat Leer visueel 5 aspecten van de tijd van Grieken en Romeinen Herken het beeldmerk van Grieken en Romeinen (02) Op de voorgrond zie je een Griekse tempel en op de achtergrond een Latijnse tekst. Samen symboliseren ze de Grieks-Romeinse cultuur, die zich over Europa heeft verspreid Samenvatting - Geschiedenis (Memo) - Havo/VWO 1 - hoofdstuk 2 - de tijd van Grieken en Romeinen - De Grieken en andere samenvattingen voor Geschiedenis, Cultuur en Maatschappij. Dit is een samenvatting van Geschiedenis (hoofdstuk 2) met als onderwerpen: het leven in een Griekse stadstaat, Griekse goden, manieren van besturen,.

Stadstaat - Tijdvakken

 1. De Griekse goden waren voor de hele Griekse bevolking de ultieme opperwezens. De Grieken stelden zich de goden voor als wezens met ongeveer dezelfde eigenschappen als zijzelf. Ze waren geboren en opgegroeid, konden niet zonder eten en drinken, hadden hun wensen en verlangens, maakten daarom vaak ruzie en waren dikwijls jaloers en humeurig
 2. Moord op vader. In 336 v.Chr., toen Alexander de Grote twintig jaar was, vermoordde een jongeman genaamd Pausanias van Orestis Alexanders vader Philippus tijdens het huwelijk van diens dochter (en de zus van Alexander) Cleopatra.Alexander volgde hierna zijn vader op en erfde niet alleen een goed getraind leger, maar ook de Griekse stadstaten die de Macedoniërs op Griekenland hadden veroverd
 3. istaatjes, zgn. poleis ('stadstaten'), waarvan er al spoedig vele honderden zijn. In het verdere verloop van de Archaïsche periode zwermen de Grieken vanuit het moederland en het westen van Klein-Azië.
 4. Vanaf 750 v.Chr. leefden veel Grieken in stadstaten: steden met omliggend gebied, elk met eigen regels en een eigen bestuur. Er kwam een landbouw-stedelijke samenleving. Vanuit hun stadstaten stichtten de Grieken kolonies langs de kusten van de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. In de stadstaat Athene kregen de burgers steeds meer rechten

In een toneelstuk zegt een Griek over het nut van sport: Het lichaam van een dapper man mag niet vet en wit zijn als dat van een vrouw, dat door het verblijf binnenshuis is verbleekt.Zie naar de rood verbrande jongelingen! Zij zien er uit, zoals een man er uit moet zien: zij zijn vol leven, warmte en mannelijke kracht, stralend van gezondheid, niet rimpelig of verdroogd, en evenmin te zwaar. 1b het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen De levenswijze van mensen veranderde door de ontwikkeling van de landbouw die voor het eerst ontstond in het Midden-Oosten omstreeks 10 000 v.C. De overstap van jagen en verzamelen naar akkerbouw en veeteelt duurde duizenden jaren, maar had zulke grote gevolgen dat gesproken wordt van de landbouwrevolutie De Grieken beweren de grondleggers te zijn van de bouillabaisse soep, die zou afgeleid zijn van de Griekse kakavia. Ook keftedes, dolmades, moussaka, baklava en yuvarelakia zouden de basis vormen van diverse beroemden Europese en Turkse gerechten. Kaas Kaas is een belangrijk product in de Griekse keuken

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 3 De Oude Grieken (1e

 1. 19-dec-2016 - Na de donkere eeuwen ontstonden stadstaten. Toen de bevolking sneller ging groeien moesten deze poleis uitbreiden en werden nieuwe stadstaten gesticht in overzeese gebieden (kolonies) tussen 750 en 550 v. Chr. Uiteindelijk werd dit tegengewerkt door bijvoorbeeld de Perze
 2. De edelen hadden de macht in zo'n polis (Griekse stadstaat). Door de bevolkingsgroei ontstond voedsel te kort en ging een deel van de bevolking zelf een kolonie stichten. Hierdoor ontstond (750-550 v.Chr.) er rondom aan de kusten van de Middellandse Zee Griekse stadstaten
 3. Vanaf de 14e eeuw nam de interesse in de tijd van de Grieken en de Romeinen toe. Dit gebeurde allereerst in de Italiaanse stadstaten . Een belangrijke vraag die historici al lang bezig houdt is de vraag, hoe we het ontstaan van de Renaissance in de 14. e. In de Italiaanse stadstaten ontstaat een rijke bovenlaag van kooplieden
 4. Wetenschap en politiek in de Griekse stadstaat. Kenmerkende aspect: Ontwikkeling van de wetenschap en politiek in de Griekse stadstaat. Geen wetenschapper! Wetenschap: Bij herhaling van een experiment, hetzelfde resultaat met dezelfde verklaring. Waarneembaar met de zintuigen e
 5. De Macedoniërs waren de grootste drempel voor de Romeinen en om ze te verslaan deden ze alsof ze samen met de zuidelijke Griekse stadstaten waren en deden ze zich als Maar hoe je het ook wendt of keert, de bezetting van de Grieken door de Romeinen had ook een Dit allemaal had tot gevolg dat de Grieks-Romeinse cultuur ontstond

Stadstaat - Wikipedi

 1. Kenmerkend aspect 4: De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat. Het ontstond in Griekenland en west Turkije (Griekse stadstaat) Kenmerken stadstaat: Stad met omringde platteland; Autarkie (zelf voorzienend) - eigen voedsel, grondstoffen en producten. Te veel? Handele
 2. De Grieken wilden met hun vormentaal perfecte schoonheid uitdrukken. Zuilenbouw. In de bouwkunst namen de Grieken de zuilen uit Egypte over. Vanaf de 7e eeuw v C. bouwden ze tempels met Dorische zuilen, die sober, strak en robuust waren. Later ontstond de Ionische zuil. Deze waren ranker en hadden aan de boven- en onderkant een mooie versiering
 3. Deze video gaat over tijdvak 2, tijd van Grieken en Romeinen. In deze video wordt de Griekse stadstaat uitgelegd, het ontstaan van democratie, filosofie en de wetenschap
 4. Rond 1450 v.Chr. veroverden de Grieken van het vasteland het eiland Kreta. Nu waren de Mykeners het machtigst in het Egeïsche gebied. Volgens de verhalen van de Grieken was de Trojaanse oorlog onstaan doordat een Trojaanse prins de Griekse koningen Helena had meegenomen naar Troje
 5. Door de bergen en eilanden in het Griekse landschap leefden de oude Grieken in losse, zelfstandige stadstaten. Zo'n polis bestond uit een stad met de omgeving. Het waren landbouwstedelijke samenlevingen. Door de bevolkingsgroei moesten de Grieken vanaf de 8e eeuw v.C. zelfstandige kolonies rond de Middellandse en Zwarte Zee stichten
 6. Deze stadstaten hadden vaak oorlog met elkaar. De grootste stadstaten waren Athene en Sparta. Vaak lag de macht bij een kleine groep mensen. Rond 360 v Chr. werden de Grieken verslagen door de Macedoniërs, die veel van de Griekse cultuur overnamen. Omstreeks 600 v. Chr. ontstond de zwart figurige stijl
 7. ‐ Rondom de acropolis en de agora ontstonden echte steden, grote nederzettingen waarvan de meeste bewoners van iets anders leefden dan akkerbouw en veeteelt. 2 De Grieken kwamen op nieuwe ideeën over de betrokkenheid van mensen bij het bestuur van hun staat

Er ontstond een landbouwstedelijke samenleving met een geldeconomie. Bij de grenzen werden legerplaatsen gebouwd voor legioensoldaten en in de buurt ontstonden nederzettingen waar kooplieden, ambachtslieden en veteranen woonden De uitbreiding van gebied versnelde de ontwikkeling van Griekenland. Op het Griekse vasteland bleven de meeste mensen boer. Door de groei van de steden werd de druk op de landbouw hoger aangezien de steden voorzien moesten worden. Al snel begonnen de markten te ontstaan in de steden Samenvatting over De Grieken voor het vak geschiedenis. Dit verslag is op 28 januari 2018 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door Liek

Kaart - Landkaart Zakynthos Zakynthos | Informatie

De Griekse stadstaat De digitale docen

I have always imagined that Paradise will be a kind of library - Jorge Luis Borge Griekse tradities en gewoontes. Veel Griekse gewoontes en tradities vinden hun wortels in de Grieks Orthodoxe religie Dit zijn de Stadstaten, verbonden aan hun goden. 1. Troje God: Apollon Kracht: Licht Troje is een kolonistenstad. Alle mensen stammen af van de oorspronkelijke Grieken van het vasteland. Het is een heuvelachtig land waar talloze rivieren door stromen. De hele westelijke grens bestaat uit strand 1 Samenvatting Geschiedenis 2.1 de Griekse wereld + antwoorden Leerdoelen Samenvatting door een scholier 2230 woorden 30 november keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Feniks 2.1 De Griekse wereld Kenmerkende aspecten H2: 1. De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat. 2. De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur Grieken en de ander. Powerpoint Mundo thema 3 vmbo-kgt. Griekse mythen en wetenschap, paragraaf 2 - les. sokratis malamas - Enjoy and Share. Paragraaf 1: Het ontstaan van de polis, Athene als. Het Griekse Erfdeel In Het Werk Van Thomas Hardy PDF. Paragraaf 3.4 Strijden of sporten - Liefting. Powerpoint Grieken en Romeinen

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2: De tijd van Grieken

In de 8e eeuw voor Christus ontstonden in Griekenland de eerste stedelijke beschavingen, de zogenaamde stadstaten, zoals Athene en Sparta. Daarvoor hebben de Minoïsche beschaving en de Myceense beschavingen over het Griekse schiereiland geheerst zoon. Filippus en Alexander zagen zichzelf als 'Grieken naar de geest' en wilden dolgraag dat de Griekse stadstaten zich vrijwillig aan hun gezag onderwierpen. Toen dat niet gebeurde, hebben zij Griekenland in 338 v. Chr. met militaire macht aan hun gezag onderworpen. Toen in 336 v. Chr. Filippus II overleed, was zijn zoon Alexander twintig jaar oud. De strategische capaciteiten van Alexander en zijn persoonlijk charisma ware Essay uit werkgroep Fundamenten Westerse Geschiedenis, RUG. 1e-jaars opdrachten. In de Archaïsche tijd, na de donkere dagen post- Myceene, vindt er in geheel Griekenland een grote sociale verandering plaats, veelal gekatalyseerd door de toenemende bevolking, interne worstelingen en militair-/ technologische vooruitgang. Op het schiereiland Attica maakt de polis Athene zich langzaam los.

Jort geschiedenis: De Griekse stadstaten - Geschiedenkla

Inleiding. De opkomst van de Oudgriekse beschaving vond omstreeks 600 v.Chr. plaats, dus zo'n 2600 jaar geleden. Tot die vroegste periode behoren beroemde wijsgeren/wiskundigen als Thales van Milete (624 - 547 v.Chr.) en Pythagoras (570 - 500 v.Chr.) 1c het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen In Mesopotamië, langs de vruchtbare oevers van de Eufraat en de Tigris, ontstond de eerste stedelijke beschaving omstreeks 3500 v.C. Door de gunstige natuurlijke omstandigheden ontstond een landbouwoverschot, waardoor een deel van de bevolking in steden kon wonen en leven van nijverheid en handel In het oude Sparta, een stadstaat in het oude Griekenland had men wel een heel aparte manier van opvoeden. In Sparta leefden, een paar eeuwen voor onze jaartelling, twee soorten kinderen. De kinderen van de slaven en lijfeigenen, die eigenlijk ook geboren werden als slaaf. Deze kinderen moesten zo snel mogelijk ten dienste staan van de eigenaar Aan de Perzische Oorlogen van 490 v.Chr tot 480 v.Chr. en van 479 v.Chr tot 449 v.Chr. heeft Thira niet deelgenomen, wel aan de Peloponessische Oorlog (431 voor Christus tot 404 v. Chr), de strijd tussen de oude stadstaten Athene en Sparta. Toen heeft het respectievelijk aan de zijden van zowel Sparta als van Athene gevochten

Polis (stad) - Wikipedi

Griekenland bestond rond 500 v. Chr. uit zo´n 800 stadstaten, poleis genoemd. De meeste stadstaten hadden maar een paar duizend inwoners, maar in Athene woonden in de 5e eeuw v. Chr. zo´n 300.000 mensen. Omdat Athene aan het hoofd stond van de Delisch - Attische Zeebond was Athene zeer machtig Omstreeks 2000 v.C. ontstond op Kreta de eerste hoog ontwikkelde cultuur in Europa, de miotische cultuur, rond 1600 tot 1200 bloeide op het Griekse vasteland de Myceense cultuur. In deze tijd ontstaan er allemaal Griekse stadstaten, rond 750 v.C. is heel Griekenland verdeeld over honderden stadstaten, al het beschikbare land voor de landbouw is bezet, terwijl de steden nog steeds groeien en. 2 feb. 2021 - Ontstaansmythen: Romulus en Remus. Waarom de hyacint maar zo kort bloeit. De schepping van de wereld. Hoe het vuur verstopt werd in elke boom. Maan, Djabu en de dood. De stralende zonnegod Ra. Reuzen van Limburg. De slangen ruilen de nacht. De schepping van Japan. Hoe de zon langzamer ging draaien. De overstroming van Bogota. Hoe de vogels de nacht op aarde haalden

Griekse stadstaten o.l.v. Leonisda tegen Xerxes I van Perzië, Thermopylae, Griekenland, 48o voor Christus Leonidas koos een nauwe pas in de bergen, bij Thermopylae, als de plaats waar de Grieken de Perzen op zouden wachten Hoe was het om in een Griekse stadstaat te leven? Hoe functioneerde de beroemde Atheense democratie? Ontdek het op 12 februari 2018 tijdens de Collegedag.. 4 De Griekse stadstaat 5 De klassieke stijl 6 Het Romeinse wereldrijk 7 Romeinen en Germanen Rome ontstond rond 750 v.Chr. Door veroveringen groeide het dorpje in duizend jaar tijd uit tot een groot en machtig rijk. Zo zie je hoe de Grieks-Romeinse cultuur doorwerkte in Europa

De eerste Grieken. Volgens de Grieken begon alles bij de god. Chaos. Uit hem ontstond de. aarde en de eerste goden. Het oudste godenpaar was. Uranus en Gaia. Om het. ingewikkeld te maken, Gaia is ook zijn moeder. Ze worden de trotse ouders. van de titanen en cyclopen. Als Uranus zich bedreigt. voelt door de Titanen gooit. hij ze in de. Definitie van een stadstaat (Omwille van het overzicht gekopieerd vanuit het Wutsje 14 aug 2010 16:11 (CEST)). Beste collega's met interesse in geschiedkunde, Onlangs woedde er een spijtige bewerkingsoorlog op het artikel over de stad Groningen Een van de bekende verhalen uit het oude Griekenland, de Iliad, vertelt hoe zijn vader Zeus zijn zoon Ares vertelt dat hij hem het meeste haat. De Grieken zelf wisten ook niet goed wat ze met Ares aan moesten. Hij weerspiegelt de fysieke kant van moed, en als zodanig zien de Grieken hem met eerbied aan

Sivota Epirus | Informatie, tips en vakanties

De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur. De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van noord-west Europa. De ontwikkeling van het Jodendom en christendom als eerste monotheïstische godsdienst. Vroeger was Griekenland een stuk groter dan nu. De Griekse stadstaten werden in het begin geregeld door. KA 4b: Het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat Grondvraag bij politiek denken: Hoe bestuur je een polis/stadstaat? ↓ Vier mogelijkheden: - Met één legitieme leider/koning = monarchie - Met één illegitieme leider/koning = tirannie - Met een klein groepje edelen = aristocratie - Met het volk = democratie de Griekse stadstaat Wetenschappelijk denken: eigen voorbeeld volksvergadering & isègoria in Klassieke Athene 800 v.Chr. - 500 v. Chr. In Griekenland ontstonden groot aantal zelfstandige stadstaten (i.p.v. één staat zoals in oude Egypte hoe verspreidde de Grieks-Romeinse cultuur zich over de veroverde gebieden? - via bovenlaag. Dankzij deze kopieën weet men hoe de Griekse beelden eruit zagen, want veel van de oorspronkelijke beelden zijn verloren gegaan. In de loop der tijd ontwikkelden de Romeinen een eigen beelhouwstijl: in tegenstelling tot de Grieken gingen ze realistisch te werk, waardoor we goed weten hoe keizers als Augustus eruit moeten hebben gezien De Romeinen Het Romeinse rijk is gesticht door de Latijnen. Doordat zij handel dreven met de Grieken zijn er nog veel invloeden van het te zien. De stadstaat Rome is, volgens het verhaal, gesticht door de vondelingen Romulus en Remus(een tweeling) Romulus (vermoordde Remus) stichtte de stad

Griekse beschaving - Lesmateriaal - Wikiwij

In dit document vind je een van 49 kenmerkende aspecten van Geschiedenis. Het document is helemaal nagekeken door een docent en bevat correcte en volledige informatie. Waar nodig is een afbeelding gebruikt en het document is incl. kernbegrippen met uitleg en VOGGP De Griekse stadstaten lagen destijds aan de rand van de beschaafde wereld. Alle koninkrijken van enig belang lagen immers in het oosten. De ogen van de Griekse kooplieden waren dan ook op het oosten gericht. De eerste Grieken die zich buiten het Egeïsche gebied vestigden waren de Euboeërs Ze dachten dus dat er één oerstof is waaruit al het andere was ontstaan. Maar hoe kan dan een stof veranderen in een geheel andere stof. Dit is het veranderingsprobleem genoemd. Eén van de griekse Eleaten in Zuid Italië : Parmenides (540-480 voor Chr.): hij zei dat niets kan uit niets ontstaan. Dus is het er al. Er verandert dus niets Je kunt beschrijven en verklaren hoe Griekse wetenschappers een rationele manier van denken ontwikkelden en daarvan verschillende voorbeelden geven. Je kunt beschrijven en verklaren welke bestuursvormen zich in de Griekse wereld ontwikkelden. Je kunt dit in het bijzonder voor de stadstaat Athene beschrijven en verklaren Het bestuur van de stadstaat. Slide 1-Slide. Slide 2-Slide. Leerdoel. Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen op welke manier de Grieken hun stadstaten bestuurden. Slide 3-Slide. De Atheense . democratie. In Athene was het volk de baas. Er werd gestemd over belangrijke beslissingen

More Than 40 Greek Hotels to be Auctioned off in 2018CC De Adelberg Lommel - De paleizen van KretaKijkkaart 3 / Olympische Spelen | JufmorenaSpetses vakantie eiland bij de Peloponnesos
 • Delilah DiCrescenzo Twitter.
 • Bertolli pastasaus.
 • MS Rotterdam 2021.
 • Gemiddeld salaris in Dubai.
 • ErWin VW kostenlos.
 • Tapir wiki.
 • Lupus erythematodes.
 • Pepper cultivar.
 • New Orleans Bourbon Street.
 • Prijspeil 2019.
 • Viking Mobile.
 • Sushi servies HEMA.
 • Narutopedia pain.
 • Buitenlamp met naambord.
 • Nagelontvetter.
 • Manoto live HD.
 • Mediawijsheid volwassenen.
 • Android Koppelen met Windows 10.
 • Beste biljartkeu.
 • Bekende vrouwelijke verzetsstrijders.
 • Asus laptop aanbieding.
 • Motortocht langs Moezel.
 • People's Choice Do it anyway You Wanna.
 • Chocolade zoenen Lidl.
 • Darmoperatie kat.
 • F1 PS4.
 • London business school master application.
 • Rijmpje schoonzus.
 • Zwemvierdaagse den haag 2019.
 • Bestrijding van mijten.
 • Synology DAHUA settings.
 • Wii afstandsbediening.
 • Sleutelhanger rijbewijs.
 • Geboortekaartje koperfolie.
 • Dominante oog lenzen.
 • Feyenoord 2002 2003.
 • Kunststof klompenhok.
 • CrossFit patches.
 • Llama Spaans.
 • Merapi uitbarsting 1930.
 • Meme generator free.